Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1999 z dne 27. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1999 z dne 27. 8. 1999

Kazalo

3493. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih v poklicnih in strokovnih šolah, stran 9085.

Na podlagi 84. člena zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) izdaja minister za šolstvo in šport
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih v poklicnih in strokovnih šolah
I
V odredbi o normativih in standardih v poklicnih in strokovnih šolah (Uradni list RS, št. 45/98) se v 3.2. točki poglavja V dodata nov drugi in tretji odstavek, ki glasita:
“Normativ iz prvega odstavka te točke se na šolah, ki so organizacijske enote v okviru zavodov, uporablja samostojno.
Normativ iz prvega odstavka te točke se ne uporablja za programe s področja ekonomije, družboslovja, turizma, računalništva, oblikovanja, aranžerstva, kemije, farmacije ter za programe laboratorijski tehnik, prometni tehnik in plovbni tehnik.”.
V poglavju VII se 5.2. točka spremeni tako, da se glasi:
“Če je v oddelek 1. letnika programa nižjega poklicnega izobraževanja vključen en dijak s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, gibalno ovirani, z motnjami v duševnem razvoju), je lahko v oddelku 20 dijakov, če sta vključena dva dijaka s posebnimi potrebami, je lahko v oddelku 18 dijakov, če so vključeni trije dijaki s posebnimi potrebami, je lahko v oddelku 15 dijakov, in če so vključeni štirje ali več dijakov s posebnimi potrebami, je lahko v oddelku 12 dijakov.”.
V poglavju VIII se v prvem odstavku točke 6.1. pika nadomesti z vejico in doda besedilo: “razen pri predmetu instrument.”.
V poglavju VIII se v četrtem odstavku 6.6. točke za besedilom “praktičnem pouku v hlevu (5 v skupini),” doda besedilo “praktičnem pouku sečnje gozdov (2 v skupini oziroma 3 v zadnji skupini, če je v oddelku neparno število dijakov)”, za besedilom “praktičnega pouka v hlevu” pa se doda besedilo”, praktičnega pouka sečnje gozdov”.
Dodata se nova peti in šesti odstavek, ki glasita:
“Pri posameznih vsebinah strojne obdelave praktičnega pouka v programih strojne in lesarske usmeritve je lahko v skupini največ 10 dijakov.
Pri posameznih vsebinah praktičnega pouka, ki se v programih iz tretje alinee prvega odstavka izvajajo v specializiranih laboratorijskih učilnicah, lahko sodeluje laborant, pri čemer mora biti s katalogom znanj po letnikih določen obseg ur, pri katerih sodeluje, ter način njegovega sodelovanja.”.
V poglavju IX se v 7.3. točki za besedilom “od normativov iz” doda besedilo “5. in”.
II
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 1999 dalje.
Št. 603-53/99
Ljubljana, dne 23. avgusta 1999.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Pavel Zgaga l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti