Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1999 z dne 27. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1999 z dne 27. 8. 1999

Kazalo

3516. Odlok o določitvi višine turistične takse v Občini Odranci, stran 9125.

Na podlagi 21. do 28. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95, 12/96 in 19/99) je Občinski svet občine Odranci na 5. redni seji dne 11. 8. 1999 sprejel
O D L O K
o določitvi višine turistične takse v Občini Odranci
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Z odlokom o turistični taksi se določa višina turistične takse v Občini Odranci, vsebina poročanja o zbrani turistični taksi ter nadzor nad njenim pobiranjem in odvajanjem.
2. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje, ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prvega odstavka ne pobirajo turistične takse od oseb, določenih v prvem odstavku 24. člena ZPT, od oseb določenih v drugem odstavku 24. člena ZPT pa pobirajo 50% določene višine turistične takse.
II. VIŠINA IN NAČIN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE
3. člen
Višina turistične takse je določena v točkah in znaša na območju občine 10 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke. Vrednost točke znaša 14 tolarjev.
4. člen
Vrednost točke turistične takse določa Vlada Republike Slovenije in jo enkrat letno uskladi na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin. Vrednost točke se določa v mesecu aprilu za prihodnje koledarsko leto.
5. člen
Osebe iz 2. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine.
III. POROČANJE O PLAČILU TURISTIČNE TAKSE
6. člen
Osebe iz 2. člena tega odloka so dolžne poleg evidence, predpisane v 28. členu zakona o pospeševanju turizma, predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo o plačani turistični taksi najkasneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.
IV. NADZOR NAD POBIRANJEM
7. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ, za gospodarstvo pristojen organ občinske uprave in občinska komunalna inšpekcija v okviru svojih pooblastil.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 49-5/99
Odranci, dne 11. avgusta 1999.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja, ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti