Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2831. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2832. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2833. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2855. Uredba o določitvi najvišjih drobnoprodajnih cen konzumnega pasteriziranega in konzumnega pasteriziranega homogeniziranega mleka
2856. Uredba o načinu oblikovanja odkupne cene kravjega mleka
2857. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov

Drugi akti

2858. Soglasje k cenam naftnih derivatov

MINISTRSTVA

2834. Odredba o pristojbini za preverjanje strokovne usposobljenosti zrakoplovnega osebja
2835. Odredba o pristojbini za pregled zrakoplova
2836. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pripravništvu in strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
2837. Navodilo za obveščanje o naravnih in drugih nesrečah
2859. Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izgube pravice do denarnega nadomestila oziroma denarne pomoči med brezposelnostjo
2860. Pravilnik o merilih za nadomestitev dela stroškov invalidskim podjetjem
2861. Navodilo o izvajanju zakona o zaposlovanju tujcev

BANKA SLOVENIJE

2838. Sklep o spremembi sklepa o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2839. Aneks h kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
2862. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za avgust 1997
2863. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 1997

OBČINE

Bled

2842. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev Bled
2843. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta naselja Zgornjih Gorij in sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Bled

Brezovica

2844. Sklep o javnem dobru

Gornja Radgona

2845. Sklep o javni razgrnitvi odloka o ureditvenem načrtu Čistilna naprava Gornja Radgona
2846. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni

Idrija

2847. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Zavratec

Kuzma

2848. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 1997

Lendava

2849. Razpis volitev v svete KS: Genterovci, Radmožanci, Dolnji Lakoš, Gornji Lakoš, Pince Marof-Benica, Dolina, Pince, Hotiza, Kapca in Kot

Ljubljana

2840. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vide Pregarc
2841. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polje

Mozirje

2850. Odlok o ustanovitvi Vzgojno-varstvenega zavoda Mozirje
2851. Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mozirje

Osilnica

2852. Odlok o obliki in načinu uporabe grba in zastave ter pečatov Občine Osilnica

Rogaška Slatina

2853. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti

Vodice

2854. Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin

POPRAVKI

1. Popravek poziva za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča
2. Popravek, da se akt pod naslovom tarifni sistem za dobavo in prodajo zemeljskega plina iz transportnega omrežja, pod št. 2697. uvrsti pod rubriko DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3. Popravek pravilnika o delovanju socialnih stanovanj v Občini Cerknica
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti