Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997

Kazalo

2842. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev Bled, stran 4734.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93), ter zadnje alinee šestega odstavka 37. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je župan Občine Bled sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev Bled
(Uradni list RS, št. 23/91 in 50/96)
1. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Bled se javno razgrne v prostorih Občine Bled. Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na individualno pozidavo ob Partizanski cesti.
2. člen
V času javne razgrnitve lahko podajo občani, organi, organizacije in skupnosti pisne pripombe k osnutku svetovalca za prostor župana Občine Bled ali v knjigo pripomb.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutka. Obveščanje občanov o javni obravnavi bo organizirano na krajevno običajen način.
Št. 014-15/97
Bled, dne 27. avgusta 1997.
Župan
Občine Bled
Vinko Golc l. r.

AAA Zlata odličnost