Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997

Kazalo

2838. Sklep o spremembi sklepa o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju, stran 4727.

Na podlagi 25. in 29. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št.1/91-I) in sklepa o izdajanju blagajniških zapisov Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 28/91, 3/92 in 38/92) izdaja guverner Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi sklepa o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju
1
V sklepu o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju (Uradni list RS, št. 1/92, 34/92, 24/93, 28/94, 37/95 in 19/96) se 12. točka spremeni tako, da glasi:
“12. Banki se v obdobju treh mesecev po vsakem črpanju finančnega kredita iz tujine, najetju depozita od tujih oseb ali povečanju jamstvenega kapitala v smislu sklepa o pogojih in merilih za izdajo dovoljenja za poslovanje bank (Uradni list RS, št. 59/92 in 51/93) pri vpisu blagajniških zapisov v svojem imenu in za svoj račun z rokom dospelosti od 180 do 360 dni pripadajoči diskont, obračunan po obrestnih merah iz 4. oziroma 11. točke tega sklepa, zmanjša za 20%, vendar samo v primeru, če banka pri vpisu blagajniških zapisov uveljavlja popust na podlagi delov nakupnega bona v enakem ali višjem znesku kot znaša 20% pripadajočega diskonta, sicer pa samo do višine uveljavljenega popusta.”
2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22-243/97
Ljubljana, dne 27. avgusta 1997.
Guverner
Banke Slovenije
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost