Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997

Kazalo

2835. Odredba o pristojbini za pregled zrakoplova, stran 4690.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95 – odl. US), 264. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89, 29/90 in Uradni list RS, št. 58/93) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za promet in zveze v soglasju z ministrom za finance
O D R E D B O
o pristojbini za pregled zrakoplova
1. člen
Za pregled zrakoplova se plača pristojbina. Višina pristojbine je odvisna od največje vzletne mase zrakoplova, kot je določena v operativnem priročniku zrakoplova oziroma v priročniku lastnika zrakoplova in od namena zrakoplova ter vrste pregleda in znaša:
----------------------------------------------------------------
                       Pristojbina (v SIT)
----------------------------------------------------------------
Namen in največja vzletna masa        Vrsta pregleda
zrakoplova              osnovni/izredni    redni
----------------------------------------------------------------
I. Zrakoplovi za redni/posebni
javni prevoz v zračnem prometu,
razen taksi prevoza
1. do 2.750 kg               24.000     13.000
2. nad 2.750 do 5.700 kg          33.000     20.000
3. nad 5.700 do 27.000 kg         49.000     26.000
4. nad 27.000 do 72.000 kg         66.000     40.000
5. nad 72.000 kg              90.000     46.000
II. Zrakoplovi za druge dejavnosti
(taksi prevoz, za opravljanje
storitev v kmetijstvu, gozdarstvu
in zdravstvu, panoramsko letenje ipd.)
1. do 2.750 kg               20.000     11.000
2. nad 2.750 do 5.700 kg          30.000     19.000
3. nad 5.700 do 27.000 kg         50.000     26.000
4. nad 27.000 kg              66.000     40.000
III. Motorni zrakoplovi za
splošno uporabo (športna
dejavnost in usposabljanje
zrakoplovnega osebja), razen
jadralnih letal
1. do 2.750 kg               15.000     8.000
2. nad 2.750 do 5.700 kg          22.000     15.000
3. nad 5.700 kg              30.000     18.000
IV. Zrakoplovi posebne kategorije
(amatersko izdelani zrakoplovi,
eksperimentalni in ultralahke
letalne naprave, zmaji ipd.)        10.000     6.000
V. Jadralna letala, motorna jadralna
letala, zračne ladje in baloni       7.000     5.000
VI. Helikopterji
1. do 2.750 kg               25.000     12.500
2. nad 2.750 kg              33.000     20.000
-----------------------------------------------------------------
2. člen
Če se pregled zrakoplova opravlja v tujini, vložnik zahteve nosi stroške za službeno potovanje članov komisije ali pooblaščene osebe v višini, kot je določena za delavce v državnih organih.
3. člen
Pristojbina iz te odredbe se vplača na ustrezen vplačilni račun za vplačevanje javnofinančnih prihodkov.
Zračunani stroški za službeno pot v tujino se vplačujejo na ustrezen račun prihodkov upravnih organov.
4. člen
Vložnik zahteve priloži potrdilo o vplačilu pristojbine k svoji vlogi za pregled zrakoplova.
5. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o višini pristojbine za pregled zrakoplova (Uradni list RS, št. 60/93).
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-11/97
Ljubljana, dne 29. avgusta 1997.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze
Soglašam!
Mitja Gaspari, dipl. ek. l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost