Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997

Kazalo

2858. Soglasje k cenam naftnih derivatov, stran 4752.

Na podlagi 4. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
S O G L A S J E
k cenam naftnih derivatov
1. člen
S tem soglasjem se določijo cene naftnih derivatov in stroškov prometa v trgovini in sicer:
-------------------------------------------------------------------------------
Vrsta derivata           Neto               Stroški
                  nabavna cena           trgovine
-------------------------------------------------------------------------------
Motorni bencin MB 86         31,165             3,933 SIT/l
-------------------------------------------------------------------------------
Motorni bencin M 98         36,900             6,485 SIT/l
-------------------------------------------------------------------------------
Neosvinčen motorni bencin NMB 95   38,331             6,485 SIT/l
-------------------------------------------------------------------------------
Neosvinčen motorni bencin NMB 91   36,900             6,485 SIT/l
-------------------------------------------------------------------------------
Plinsko olje D-1           33,551             4,291 SIT/l
-------------------------------------------------------------------------------
Plinsko olje D-2           33,551             4,291 SIT/l
-------------------------------------------------------------------------------
Kurilno olje EL           33,551             2,731 SIT/l
-------------------------------------------------------------------------------
Kurilno olje LS           26,266             2,731 SIT/l
-------------------------------------------------------------------------------
Mazut lahko L            21,201            1,057 SIT/kg
-------------------------------------------------------------------------------
Mazut srednji S           18,874            1,026 SIT/kg
-------------------------------------------------------------------------------
Mazut SNS              20,140            1,036 SIT/kg
-------------------------------------------------------------------------------
Mazut težki T            16,952            0,602 SIT/kg
-------------------------------------------------------------------------------
Mazut TNS              18,013            0,646 SIT/kg
-------------------------------------------------------------------------------
Drobnoprodajna cena avtoplina sme znašati največ 70 odstotkov drobnoprodajne cene motornega bencina M 98.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati soglasje k cenam naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 16/97).
3. člen
To soglasje začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 380-05/97-76
Ljubljana, dne 4. septembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost