Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997

Kazalo

2834. Odredba o pristojbini za preverjanje strokovne usposobljenosti zrakoplovnega osebja, stran 4689.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95 – odl. US), 264. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89, 29/90 in Uradni list RS, št. 58/93) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za promet in zveze v soglasju z ministrom za finance
O D R E D B O
o pristojbini za preverjanje strokovne usposobljenosti zrakoplovnega osebja
1. člen
Za preverjanje strokovne usposobljenosti zrakoplovnega osebja se plača za vsakega kandidata pristojbina. Višina pristojbine je odvisna od vrste dovoljenja za delo, za katero se opravlja izpit, oziroma od pooblastila, za katerega se opravlja izpit.
2. člen
Višina pristojbine iz prejšnjega člena je:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           Pristojbina (v SIT)
                  ----------------------------------------------------------------
Zap. Vrsta dovoljenja              za    za     za    priznanje  izredno
št.                    dovoljenje pooblastilo dovoljenja pooblastila preverjanje
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1  2                       3     4     5      6      7
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Pilot prostoletečega balona          16.000  15.000  10.500   2.800    16.800
2. Pilot zmaja                  16.000  15.000  10.500   2.800    16.800
3. Pilot jadralnega letala            17.000  15.500  11.200   3.150    18.000
4. Pilot ultralahke letalne naprave        17.000  15.000  11.200   3.150    18.000
5. Športni pilot letala in helikopterja      18.000  17.000  11.900   3.500    18.000
6. Padalec                    16.000  12.000  10.500   2.800    17.400
7. Poklicni pilot letala in helikopterja     22.000  19.000  12.600   4.200    21.600
8. Prometni pilot letala in helikopterja     24.000  20.000  13.300   4.900    22.800
9. Navigator - letalec              16.000  15.000  10.500   2.800    17.400
10. Inženir - letalec               18.000  15.500  11.200   3.150    18.600
11. Verifikator - letalec             16.000  15.000  10.500   2.800    17.400
12. Član kabinskega osebja letala         16.000  15.000  10.500   2.800    17.400
13. Letalski mehanik - tehnik           17.000  15.500  11.200   3.150    18.000
14. Letalski tehnik tehnične priprave       16.000  15.000  10.500   2.800    17.400
15. Letalski inženir tehnične priprave      17.000  15.500  10.500   2.800    18.000
16. Letalsko prometno osebje           16.000  15.000  10.500   2.800    17.400
17. Drugo strokovno osebje            16.000  15.000  10.500   2.800    17.400
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. člen
Pristojbina za opravljanje popravnega izpita in izpita za obnovitev dovoljenja znaša 150% zneska, ki se plača za pridobitev dovoljenja za delo oziroma pooblastila.
4. člen
Če se preverjanje strokovne usposobljenosti zrakoplovnega osebja opravlja na mednarodnem letu ali v tujini, vložnik zahteve nosi stroške za službeno potovanje članov komisije v višini, kot je določena za delavce v državnih organih.
5. člen
Vložnik zahteve priloži potrdilo o vplačilu pristojbine k svoji vlogi za preverjanje strokovne usposobljenosti.
6. člen
Pristojbina iz te odredbe se vplača na ustrezen vplačilni račun za vplačevanje javnofinančnih prihodkov.
Zaračunani stroški za službeno pot v tujino se vplačujejo na ustrezen račun prihodkov upravnih organov.
7. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o pristojbini za preverjanje strokovne usposobljenosti letalskega osebja (Uradni list RS, št. 60/93).
8. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-11/97
Ljubljana, dne 29. avgusta 1997.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze
Soglašam!
Mitja Gaspari, dipl. ek. l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost