Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1997 z dne 5. 9. 1997

Kazalo

2839. Aneks h kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, stran 4727.

A N E K S H K O L E K T I V N I P O G O D B I
dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
(Uradni list RS, št. 69/93, 45/94, 55/95, 66/95 in 10/97)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za turizem in gostinstvo in Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za gostinstvo in turizem, kot zastopnika podjetij in delodajalcev ter
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije in Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije pri Konfederaciji Sindikatov 90 Slovenije, kot zastopnika delojemalcev skleneta
1. člen
V 3. členu kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije se zadnji del prvega odstavka za besedo Slovenije spremeni tako, da glasi: “in velja do 30. 9. 1997”.
2. člen
Ta aneks začne veljati z dnem podpisa dosedanjih podpisnikov delodajalcev in delojemalcev.
Ljubljana, dne 29. julija 1997.
Podpisniki:
Delojemalci
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije
Predsednik
Iztok Bratož l. r.
Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije
pri Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije
Predsednica
Ludvika Foški l. r.
Delodajalci
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za turizem in gostinstvo
Predsednik
Borut Mokrovič l. r.
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za gostinstvo in turizem
Predsednica
Renata Martinčič l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 28. 8. 1997 pod zap. št. 42/4 in št. spisa 121-03-015/95-009.

AAA Zlata odličnost