Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023, Kazalo


MINISTRSTVA

4257. Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti
4258. Pravilnik o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje komunikacij
4259. Pravilnik o spremembi Pravilnika o olajšavi za zaposlitev osebe v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve

USTAVNO SODIŠČE

4260. Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 2. člena in 3. člena Odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet občine Dobrovnik v delu, ki se nanaša na določitev prve do četrte volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4261. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja
4262. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Disciplinskega pravilnika Inženirske zbornice Slovenije
4263. Sklep o najzahtevnejših zdravstvenih storitvah zaradi uveljavljanja pravice do povračila prevoznih stroškov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
4264. Spremembe in dopolnitve Tarife Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
4265. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2023
4266. Poročilo o gibanju plač za oktober 2023

OBČINE

Brezovica

4267. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2024

Brežice

4268. Odlok o spremembah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice

Celje

4269. Odlok o imenovanju Parka svetega Maksimilijana Celjskega v naselju Celje
4270. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ SOCIO – Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje
4271. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda DESETKA CELJE, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode
4272. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tehno park Celje
4273. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje
4274. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje
4275. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje
4276. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje
4277. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
4278. Sklep o potrditvi cenika za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu Mestne občine Celje
4279. Sklep o pristopu Mestne občine Celje v Skupnosti občin Slovenije
4280. Sklep št. 4/2023 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra

Koper

4285. Sklep o ugotovitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Koper za leto 2024

Ljubljana

4286. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2024

Piran

4281. Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2024

Postojna

4282. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke

Straža

4283. Sklep o pripravi tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Straža

Tržič

4284. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tržič za leto 2024

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost