Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023

Kazalo

4283. Sklep o pripravi tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Straža, stran 12745.

  
Na podlagi 142. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP; ZUreP-3) in 24. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 61/21 in 107/23) je župan sprejel
S K L E P 
o pripravi tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Straža 
1. člen 
S tem sklepom se začne postopek tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora za celotno območje Občinskega prostorskega načrta Občine Straža (Uradni list RS, št. 105/12, 46/14, 9/15 – teh. popr., 21/21, 28/21 – popr.), v nadaljevanju OPN Straža, po postopku in na način, ki ga določa Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) v drugem odstavku 141. člena in v 142. členu.
2. člen 
(1) S tehnično posodobitvijo občina zagotavlja ažurnost grafičnega prikaza namenske rabe prostora OPN Straža s katastrom nepremičnin.
(2) Tehnična posodobitev se izvede kot samostojni postopek tehnične posodobitve OPN Straža.
3. člen 
Tehnična posodobitev se izvede za celotno območje OPN Straža.
4. člen 
(1) Tehnično posodobljen OPN Straža izdelata pooblaščeni prostorski načrtovalec in pooblaščeni inženir s področja geodezije, kot ju določajo predpisi, ki urejajo arhitekturno in inženirsko dejavnost.
(2) Tehnični posodobitvi se priloži izjava prostorskega načrtovalca in pooblaščenega inženirja s področja geodezije, s katero potrjujeta, da so izpolnjene zahteve iz drugega odstavka 141. člena ZUreP-3.
5. člen 
(1) Občina z začetkom postopka priprave tehnične posodobitve seznani javnost z objavo tega sklepa na spletni strani občine.
(2) Občina vključi javnost v pripravo tehnične posodobitve z objavo osnutka na spletni strani občine in v prostorskem informacijskem sistemu za najmanj 15 dni ter javnost pozove, da poda predloge in pripombe, ki jih občina preuči.
(3) Občina na podlagi pripomb javnosti in skladno s stališči do pripomb pripravi predlog tehnično posodobljenega OPN Straža ter ga predloži v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.
(4) Občinski svet sprejme predlog tehnično posodobljenega OPN Straža s sklepom, ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter ga posreduje v prostorski informacijski sistem Ministrstva za naravne vire in prostor Republike Slovenije.
6. člen 
Izdelavo tehnične posodobitve financira Občina Straža.
7. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prostorskem informacijskem sistemu in na spletni strani Občine Straža, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-9/2023
Straža, dne 20. decembra 2023
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti