Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4222. Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2024
4223. Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2024
4224. Sklep o ugotovitvi javne koristi za izvedbo ureditev za zmanjšanje poplavne ogroženosti »Ureditev potoka Rogoznica, zadrževalnik Žabjak«

MINISTRSTVA

4225. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, načinu zajemanja prstnih odtisov, načinu označitve prenehanja ter ceni izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca
4226. Odredba o objavi datuma, od katerega se vročanje izvaja v skladu z določbami spremenjenega Zakona o tujcih
4227. Odredba o sprejetju višješolskega študijskega programa Telekomunikacije
4228. Navodilo o načinih zavarovanja in obrestovanja odloga plačila dolga dolžnika do države ali občine
4229. Navodilo o prenehanju veljavnosti Navodila o vračanju plačanih stroškov kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4230. Pravilnik o natančnejših pogojih in natančnejšem postopku o izjemni odobritvi zdravila, živila za posebne zdravstvene namene, prehranskega dopolnila, dermatološkega izdelka, medicinskega pripomočka ali zdravstvene storitve

OBČINE

Ankaran

4231. Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2024
4232. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ankaran
4233. Sklep o izvajanju javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«

Cerknica

4234. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča – Cerknica
4235. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja RA 24 na Rakeku

Grosuplje

4236. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje za leto 2024

Jesenice

4237. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice

Kranj

4238. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1140/5 (ID 7371827)

Kranjska Gora

4239. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2024
4240. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2025
4241. Odlok o spremembah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kranjska Gora
4242. Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi statusa javnega dobra

Krško

4243. Odlok o proračunu Mestne občine Krško za leto 2024
4244. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Krško

Lendava

4245. Odlok o pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Lendava
4246. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v Občini Lendava

Luče

4247. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2024

Nova Gorica

4248. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2024
4249. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2025
4250. Odlok o avtotaksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica
4251. Odlok o namakalnem sistemu Namakalni razvod Vogršček in o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema v Mestni občini Nova Gorica
4252. Odlok o sofinanciranju stroškov sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov v Mestni občini Nova Gorica
4253. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica

Šempeter-Vrtojba

4254. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba
4255. Odlok o namakalnem sistemu Namakalni razvod Vogršček in o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema v Občini Šempeter - Vrtojba

Vipava

4256. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2024

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

30. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o izročitvi (BXKI)
31. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah (BXKIOKZ)
32. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (BXKPPKZ)
33. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom (BHRSUZP)
34. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Severne Makedonije o obrambnem sodelovanju (BMKOS)

Vlada Republike Slovenije

35. Uredba o ratifikaciji Statuta registra škode, ki jo je povzročila agresija Ruske federacije proti Ukrajini
36. Uredba o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o izvajanju drugega švicarskega prispevka izbranim državam članicam Evropske unije za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v Evropski uniji
37. Sklep o potrditvi Memoranduma o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Severne Makedonije za obdobje 2023–2024
AAA Zlata odličnost