Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023

Kazalo

4229. Navodilo o prenehanju veljavnosti Navodila o vračanju plačanih stroškov kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, stran 12551.

  
Za izvajanje osmega odstavka 24. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23) v zvezi z drugim odstavkom 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 78/23) ministrica za zdravje izdaja
N A V O D I L O 
o prenehanju veljavnosti Navodila o vračanju plačanih stroškov kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev 
1. člen 
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo o vračanju plačanih stroškov kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev (Uradni list RS, št. 11/10).
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ne glede na prejšnji člen se Navodilo o vračanju plačanih stroškov kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev (Uradni list RS, št. 11/10) uporablja za obračun in kritje zdravstvenih storitev, ki se začnejo izvajati do vključno 31. decembra 2023 in jih zaradi pravil o obračunu zdravstvenih storitev, ki veljajo v obveznem zavarovanju, ni mogoče obračunati do vključno 31. decembra 2023, temveč ko je zdravstvena obravnava zaključena.
3. člen 
To navodilo začne veljati 1. januarja 2024.
Št. 0070-294/2023
Ljubljana, dne 27. decembra 2023
EVA 2023-2711-0149
Dr. Valentina Prevolnik Rupel 
ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti