Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2023 z dne 29. 12. 2023

Kazalo

4285. Sklep o ugotovitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Koper za leto 2024, stran 12746.

  
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) in 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 184/20) je župan Mestne občine Koper sprejel naslednji
S K L E P 
o ugotovitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Koper za leto 2024 
I. 
Ugotovi se, da znaša revalorizirana mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Koper za leto 2024:
– za zazidano stavbno zemljišče 0,00034388 €/m2,
– za nezazidano stavbno zemljišče 0,00068778 €/m2.
II. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2024.
Št. 422-235/2023
Koper, dne 29. decembra 2023
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) e in applicazione dell’articolo 14 della Deliberazione in materia di indennizzo per l’uso di terreni edificabili nel Comune città di Capodistria (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 184/20), il Sindaco del Comune città di Capodistria ha approvato la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
in materia di accertamento del valore del punto di calcolo dell’indennizzo per l’uso di terreni edificabili sul territorio del Comune città di Capodistria per l’anno 2024 
I. 
Si dà atto che il valore mensile rivalutato del punto di calcolo dell'indennizzo per l'uso di terreni edificabili nel territorio del Comune città di Capodistria per l'anno 2024 ammonta a:
– per terreni edificabili con fabbricati 0,00034388 €/m2,
– per terreni edificabili senza fabbricati 0,00068778 €/m2.
II. 
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia e trova applicazione dal 1° gennaio 2024.
N. 422-235/2023
Capodistria, 29 dicembre 2023
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti