Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

219. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (ZVPEP-C)
220. Zakon o spremembah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

221. Javni poziv za zbiranje kandidatur za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

241. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

MINISTRSTVA

222. Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu
242. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisu v višje strokovno izobraževanje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

223. Navodilo o izvajanju Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta
243. Poročilo o gibanju plač za november 2013

OBČINE

Brežice

224. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Brežice – služnostne pravice

Črnomelj

225. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2014

Grosuplje

239. Dopolnilni sklep o nadaljevanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Jug

Kranj

226. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

Kuzma

227. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2014

Ljubljana

228. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih
229. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov

Log-Dragomer

230. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2014

Luče

231. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2014

Puconci

232. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci (KS Puconci in KS Vaneča) in o določitvi cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za naselji Puconci in Vaneča v Občini Puconci
233. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci ter o določitvi cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci

Ribnica

240. Pravilnik o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Ribnica

Sevnica

234. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti
235. Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko-poslovni center Šmarje

Šmarje pri Jelšah

236. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2014
237. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega prispevka

Vipava

238. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Objave sodišč

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti