Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014

Kazalo

VL 77491/2013 Os-1252/14 , Stran 347
VL 77491/2013 Os-1252/14
Okrajno sodišče v Ljub­ljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljub­ljana, ki ga zastopa odv. Alenka Čeh Gerečnik, P.P. 1234, Maribor, proti dolžniku Boštjanu Horvat, Cvetkova ulica 19, Murska Sobota, ki ga zastopa odv. Jože Korpič, Slomškova 1, Murska Sobota, zaradi izterjave 1.599,57 EUR, sklenilo: dolžniku Boštjanu Horvat, Cvetkova ulica 19, Murska Sobota, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Jože Korpič. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljub­ljani dne 22. 1. 2014

AAA Zlata odličnost