Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014

Kazalo

II D 1019/2013 Os-1164/14 , Stran 348
II D 1019/2013 Os-1164/14
Pri Okrajnem sodišču v Ljub­ljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Mariji Lavrič, hčerki Merčnik Jakoba, rojeni dne 25. 1. 1929, umrli dne 3. 3. 2013, nazadnje stanujoči na naslovu Topniška ulica 25, Ljub­ljana. Kot dediči bi prišli v poštev tudi potomci zap. brata Franca Merčnika, ki je umrl pred približno 40 leti in je imel hčerki Jožico in Verico, podrobnejši podatki pa sodišču niso poznani. Tako sodišče ne razpolaga niti s podatkom, ali sta omenjeni osebi še živi. Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pok. Mariji Lavrič poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljub­ljani dne 16. 1. 2014

AAA Zlata odličnost