Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014

Kazalo

233. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci ter o določitvi cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci, stran 772.

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB-1, 18/10 in 103/11) in določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) je Občinski svet Občine Puconci na 24. redni seji dne 23. 1. 2014 sprejel
S K L E P
o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci ter o določitvi cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci
I.
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci, razen naselij Puconci in Vaneča vključno z letnim izvedbenim programom za leto 2014, št. SK-0263/13-AV z dne 17. 12. 2013, ki ga je izdelal izvajalec gospodarske javne službe Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o., Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota, se sprejme.
II.
Cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki ga opravlja podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. so naslednje:
+--------------------------------------+-------------+
|Zbiranje določenih vrst komunalnih  |  Cena v  |
|odpadkov               |  EUR/kg  |
+--------------------------------------+-------------+
|1. Zbiranje komunalnih odpadkov    | 0,18981 € |
+--------------------------------------+-------------+
|2. Zbiranje bioloških odpadkov    | 0,05320 € |
+--------------------------------------+-------------+
V cene ni vključen 9,5 % DDV.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, cene storitev se uporabljajo od 1. januarja 2014 dalje.
IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0029/2013
Puconci, dne 23. januarja 2014
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost