Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014

Kazalo

224. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Brežice – služnostne pravice, stran 761.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 26. redni seji dne 27. 1. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Brežice – služnostne pravice
1. člen
Črta se 6. člen Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Brežice – služnostne pravice (Uradni list RS, št. 43/12).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2013
Brežice, dne 27. januarja 2014
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost