Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014

Kazalo

N 33/2013 Os-1250/14 , Stran 348
N 33/2013 Os-1250/14
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu vodi nepravdni postopek pod opr. št. N 33/2103 na predlog predlagajoče stranke: Antona Slemnik, Črneška gora 1A, Dravograd, ki ga zastopa Rafael Mohorko, odvetnik v Celju, zaradi razglasitve za mrtvega Alojza Slemnik, roj. 23. 5. 1921, nazadnje stanujoč Vrhe 51, Slovenj Gradec, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer Anton Knez, Vrhe 38, Slovenj Gradec. Po navedbah predlagajoče stranke je pogrešani Alojz Slemnik stric Antona Slemnik. Pogrešan je od začetka leta 1944. O pogrešanem pa v zadnjih petih letih ni bilo nobenega poročila. Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem in njegovem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Slovenj Gradcu ali skrbniku za poseben primer Antonu Knezu, Vrhe 38, Slovenj Gradec, v roku treh mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu dne 24. 1. 2014

AAA Zlata odličnost