Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014

Kazalo

VL 205033/2012 Os-1197/14 , Stran 347
VL 205033/2012 Os-1197/14
Okrajno sodišče v Ljub­ljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljub­ljana, ki ga zastopa odv. Alenka Čeh Gerečnik, P.P. 1234, Maribor, proti dolžnici Isabelli Hicl, Zagrebška cesta 72, Maribor, ki jo zastopa začasni zastopnik odv. Andrej Pipuš, Ulica talcev 15, Maribor, zaradi izterjave 618,78 EUR, sklenilo: dolžnici Isabelli Hicl, Zagrebška cesta 72, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Andrej Pipuš, Ulica talcev 15, Maribor. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljub­ljani dne 9. 12. 2013

AAA Zlata odličnost