Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014

Kazalo

234. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti, stran 772.

Na podlagi 57. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 109/12), ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11 – spremembe in dopolnitve) je župan Občine Sevnica dne 20. 1. 2014 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti
1. člen
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
Javna razgrnitev bo potekala v času od ponedeljka, 3. 2. 2014, do srede, 5. 3. 2014:
– v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v času uradnih ur;
– v prostorih Krajevne skupnosti Sevnica, Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica, v času uradnih ur.
3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v ponedeljek, 17. februarja 2014, ob 17. uri, v Kulturni dvorani Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica.
4. člen
V času tridesetdnevne javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPPN, lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi, ali z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestih javne razgrnitve do zaključka javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0013/2012
Sevnica, dne 17. januarja 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost