Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

553. Zakon o davčnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZDavP-2-UPB4)
554. Zakon o davku na dodano vrednost (uradno prečiščeno besedilo) (ZDDV-1-UPB3)
555. Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-2-UPB7)

Drugi akti

556. Akt o razpisu volitev v občinska sveta in volitve županov v občinah Trebnje in Mirna

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

557. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

558. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči
586. Uredba o spremembi Uredbe o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Sklepi

559. Sklep o odprtju Gospodarskega urada Republike Slovenije v Milanu

MINISTRSTVA

560. Pravilnik o pogojih glede objektov in opreme pri reji kokoši nesnic in piščancev za prirejo mesa
561. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik
562. Pravilnik o poročanju dajalcev kreditov o sklenjenih kreditnih pogodbah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

587. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

OBČINE

Bovec

563. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2011
564. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Bovec

Komen

565. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2011
566. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
567. Odredba o razporeditvi delovnega časa, poslovnega časa ter uradnih ur v občinski upravi Občine Komen

Log-Dragomer

568. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah za odmero komunalnega prispevka v Občini Log - Dragomer
569. Sklep o uskladitvi zneska o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Log - Dragomer

Moravče

570. Razpis predčasnih volitev članov Občinskega sveta Občine Moravče

Nova Gorica

571. Sklepi o prehodu mandatov

Radeče

572. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2011
573. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2012
574. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Radeče
575. Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2011
576. Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2012
577. Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2011
578. Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2012

Šempeter-Vrtojba

579. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov
580. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Šempeter - Vrtojba

Tišina

581. Razpis naknadnih ponovnih volitev članov v odbore vaških skupnosti Borejci, Gederovci, Murski Petrovci, Rankovci, Sodišinci, Tišina, Tropovci in Vanča vas

Trebnje

582. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje

Žalec

583. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, parc. št. 1506/7 k.o. Levec, parc. št. 2001/1, k.o. Žalec, in parc. št. 2001/7, k.o. Žalec

Žirovnica

584. Obvezna razlaga četrtega odstavka 8. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
585. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica

Razglasni del

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti