Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011

Kazalo

Dn 36100/2009 Os-1757/11 , Stran 442
Dn 36100/2009 Os-1757/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Irene Usnik, Klopčičeva 4, Ljubljana, ki jo zastopa odv. družba Čeferin o.p., Taborska cesta 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičninah parc. št. 1896/1, parc. št. 1901/1 in parc. št. 1901/7, k.o. Dobrova, dne 26. 1. 2011, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prizanju solastniškega deleža na skupnem premoženju in darilne pogodbe z dne 14. 6. 2007, sklenjene med Simonom Usnikom, rojenim 19. 10. 1967, stanujoč Kozarska cesta 15 A, Ljubljana in Ireno Usnik, roj. 24. 10. 1967, stan. Kozarska cesta 15 A, Ljubljana, in sicer za nepremičnine parc. št. 1896/1, 1901/1 in 1901/7, vse k.o. Dobrova. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 31. 1. 2011

AAA Zlata odličnost