Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011

Kazalo

Dn 2607/2010 Os-1754/11 , Stran 442
Dn 2607/2010 Os-1754/11
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Marjeti Klinc, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Fain Vere, Delavska ul. 16, 3000 Celje, za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini št. id. 8.E, vpisana pri podvl. 2712/9, k.o. Sp. Hudinja izdalo sklep Dn 2607/2010 z dne 13. 12. 2010, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, izgubljene kupoprodajne pogodbe o nakupu stanovanja z dne 16. 11. 1995, ki sta jo sklenili pravna oseba EMO, Emajlirnica, metalna industrija, orodjarna d.o.o. Celje, kot prodajalka in pravna oseba INGE d.o.o., kot kupec, za nepremičnino id. št. 8.E, vl. št. 2712/9, k.o. Sp. Hudinja. Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini vpisani pri vl. št. 2712/9, k.o. Sp. Hudinja se zahteva v korist osebe: Fain Vera, Delavska ulica 16, Celje, roj. 26. 2. 1935, do celote. Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju dne 23. 2. 2011

AAA Zlata odličnost