Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011

Kazalo

Dn 496/2011 Os-1756/11 , Stran 442
Dn 496/2011 Os-1756/11
Okrajno sodišče v Velenju je po okrajni sodnici-svétnici Mileni Bukvič-Dežman, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Špele Pašić iz Velenja, Jenkova cesta 11, ki jo zastopa Bremis d.o.o. iz Velenja, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine sklenilo: začne se postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja z dne 5. 5. 1993, s katero je prodajalec ESO oprema d.o.o. Velenje, ki ga je zastopal direktor mag. Vinko Grm, dipl. ing. str., prodala 57,79 m2 veliko stanovanje št. 26, v 6. nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Jenkova 11/D v Velenju, stoječe na parc. št. 2637, vpisani v vl. št. 327, k.o. Velenje, kupcema Mehmedu in Ehlimani Bečič iz Velenja, Jenkova cesta 11/D. Nepremičnina je sedaj vpisana v zemljiški knjigi tega sodišča z oznako 50.E (ID št. stavbe 1438), vl. št. 3311/50, k.o. Velenje in je v celoti last REK- Rudnika lignita Velenje.
Okrajno sodišče v Velenju dne 15. 2. 2011

AAA Zlata odličnost