Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011

Kazalo

585. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica, stran 1610.

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01 in 39/06, UVG, št. 34/04 in 17/05, in Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 3. redni seji dne 24. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica (UVG, št. 17/05, in Uradni list RS, št. 25/06, 16/07, 76/09 in 50/10) se v 5. členu drugi odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»Časopis izide najmanj šestkrat letno. Termine izida določi na začetku tekočega leta svet časopisa na predlog odgovornega urednika.«
2. člen
V 6. členu se številka »24« nadomesti s »24–32«.
3. člen
V 22. členu se prvi stavek spremeni tako, da se po novem glasi: »Stranke, liste in druge osebe, ki kandidirajo na lokalnih volitvah, imajo v času volilne kampanje, ki ga določa zakon, na voljo po 1 stran formata A4 brezplačno za predstavitev kandidatov za župana in po 1 stran formata A4 brezplačno za predstavitev list.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00201-0002/2003
Breznica, dne 24. februarja 2011
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost