Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011

Kazalo

575. Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2011, stran 1602.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 55/09), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09), 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10) in 95. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1 in 110/09) je Občinski svet Občine Radeče na 6. seji dne 18. 2. 2011 sprejel
S K L E P
o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2011
1. S tem sklepom se določi Letni načrt razpolaganja z nepremičnin premoženjem Občine Radeče za leto 2011.
2. Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Radeče za leto 2011 iz naslova prodaje nepremičnega premoženja se prodajo poslovni prostori v orientacijski vrednosti 121.453 €, stanovanja oziroma stanovanjske hiše v orientacijski vrednosti 121.453 €, garaže v orientacijski vrednosti 9.468 €, kmetijska zemljišča v orientacijski vrednosti 32.920 € ter stavbna zemljišča v orientacijski vrednosti 595.990 €.
3. Vrednost nepremičnin se določi na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca.
4. Individualni program razpolaganja z nepremičnim premoženjem in pogodbo o prodaji premoženja podpiše župan Občine Radeče.
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-5/2011
Radeče, dne 18. februarja 2011
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

AAA Zlata odličnost