Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011

Kazalo

567. Odredba o razporeditvi delovnega časa, poslovnega časa ter uradnih ur v občinski upravi Občine Komen, stran 1591.

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) in 20. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) izdajam
O D R E D B O
o razporeditvi delovnega časa, poslovnega časa ter uradnih ur v občinski upravi Občine Komen
1. člen
Ta odredba ureja začetek, konec, trajanje in razporeditev delovnega časa, poslovnega časa in uradnih ur v občinski upravi Občine Komen.
2. člen
Delovni čas je efektivni delovni čas, ko javni uslužbenec opravlja svojo delovno obveznost iz delovnega razmerja, čas odmora in čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom, v katerem javni uslužbenec opravlja svojo delovno obveznost iz delovnega razmerja.
Občinska uprava posluje pet dni v tednu in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek, če ni s to odredbo drugače določeno.
Določi se premakljiv začetek in konec delovnega časa, in sicer:
           začetek delovnega  konec delovnega
           časa         časa
– ob ponedeljkih:  7.00–8.00      15.00–16.00
– ob torkih:     7.00–8.00      15.00–16.00
– ob sredah:     7.00–8.00      17.00–18.00
– ob četrtkih:    7.00–8.00      15.00–16.00
– ob petkih:     7.00–8.00      13.00–14.30
3. člen
Poslovni čas je čas poslovanja organa z drugimi organi ali državnimi organi.
Določi se poslovni čas, in sicer:
– ob ponedeljkih:      8.00–15.00
– ob torkih:         8.00–15.00
– ob sredah:         8.00–17.00
– ob četrtkih:        8.00–15.00
– ob petkih:         8.00–13.00
4. člen
Uradne ure so čas poslovanja organa s strankami.
Določijo se uradne ure, in sicer:
– ob ponedeljkih:  8.00–12.00
– ob sredah:     8.00–12.00      15.00–17.00
– ob petkih:     8.00–12.00
Uradne ure po telefonu so v času uradnih ur, ki so namenjene neposrednemu poslovanju s strankami.
V primerih, ko to narekuje značaj nalog, lahko župan oziroma direktor občinske uprave, za celotno upravo ali le del, določi drugačen obseg uradnih ur.
5. člen
Delovni čas, ki velja za zaposlene v režijskem obratu
Delovni čas za zaposlene v režijskem obratu se začne vseh pet delovnih dni v tednu (v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek) ob 7. uri in konča ob 15. uri.
6. člen
Delovni čas, ki velja za zaposlene v Turistično informacijskem centru Štanjel
Delovni čas za zaposlene v TIC Štanjel se začne vseh pet delovnih dni v tednu (v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek) ob 8. uri in konča ob 16. uri.
Predstojnik lahko glede na potrebe, ki izhajajo iz narave dela s sklepom določi drugačen delovni čas. V sklepu o drugačni razporeditvi delovnega časa se določi tudi čas trajanja drugačne razporeditve delovnega časa.
7. člen
Dajanje splošnih informacij in sprejem pisnih vlog strank je zagotovljeno vsak poslovni dan v okviru poslovnega časa v sprejemni pisarni občinske uprave.
8. člen
Na delovne dni pred državnimi prazniki in ostalimi dela prostimi dnevi se poslovni čas in uradne ure začnejo ob 8.00 ter končajo ob 12.00 uri.
Delovni čas se na podlagi pisne odločitve predstojnika občinske uprave, na v prejšnjem odstavku določene dneve začne ob 8.00 ter konča ob 13.00 uri.
9. člen
Razporeditev delovnega časa in uradnih ur v občinski upravi mora biti označena na vidnem mestu v poslovnih prostorih občinske uprave.
10. člen
Podrobneje se razporejanje delovnega časa, čas obvezne prisotnosti na delu, evidentiranje prisotnosti in odsotnosti z dela, pogoje za opravičeno ali neopravičeno odsotnost z dela ter način mesečnega obračunavanja izpolnjene delovne obveznosti uredi z navodilom, ki ga izda župan.
11. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Komen št. 130-01/99-1, Uradni list RS, št. 81/99, uporablja pa se do 1. 2. 2011.
Št. 020-1/2011-1
Komen, dne 31. januarja 2011
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti