Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011

Kazalo

Dn 5659/2010 Os-1755/11 , Stran 442
Dn 5659/2010 Os-1755/11
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Tanji Dolar Božič, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Pečovnik Andreja, Škapinova ul. 8, 3000 Celje, po skrbnici Pečovnik Zdenki, Škapinova 8, Celje, za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini p.št 559/43 vpisana pri vl. 1472, k.o. Ostrožno izdalo sklep Dn 5659/2010, z dne 27. 12. 2010, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe o oddaji zemljišča v uporabo z dne 6. 1. 1986, št. 351/1-29/84-DG-176, ki sta jo sklenila Sklad stavbnih zemljišč Občine Celje, Krajevna skupnost Nova vas in Andrej Pečovnik, za nepremičnino p.št. 559/43, k.o. Ostrožno. Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini, vpisani pri vl.št. 1472, k.o. Ostrožno se zahteva v korist osebe: Pečovnik Andrej, Škapinova 8, Celje, roj. 30. 9. 1945, do celote. Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju dne 23. 2. 2011

AAA Zlata odličnost