Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011

Kazalo

584. Obvezna razlaga četrtega odstavka 8. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica, stran 1609.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01, in Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/04, 17/05, in Uradni list RS, št. 39/06, 61/07, 98/09) in 79. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 23, 99, Uradni vestnik Gorenjske, št. 13/02, 31/03, 10/05, in Uradni list RS, št. 101/06, 39/07, 94/08, 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica sprejel na 3. redni seji dne 24. 2. 2011
OBVEZNO RAZLAGO
četrtega odstavka 8. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica (Uradni list RS, št. 51/98, 5/06 – UPB1, 121/06 – popr., 43/07, št. 45/07 – popr. in 49/09)
v naslednjem besedilu:
V besedilu »nadomestne gradnje na isti lokaciji« pomeni, da so dopustne tudi novogradnje objektov na isti lokaciji, kot so bili predhodno odstranjeni objekti, »da sta njihova višina in zazidana površina lahko večja od zgoraj dovoljene« pa pomeni, da sta lahko višina ali zazidana površina novogradnje na mestu predhodno odstranjenega objekta večji, kolikor višina novega objekta ne presega absolutne višine obstoječega (odstranjenega objekta) oziroma zazidana površina novega objekta presega dovoljeno zazidano površino za tako namembnost objekta, kolikor je imel obstoječi objekt enake namembnosti večjo zazidano površino. Za takšne primere se ne uporabljajo določila prejšnjega odstavka.
2.
Obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0012/2008
Breznica, dne 24. februarja 2011
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost