Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011

Kazalo

580. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Šempeter - Vrtojba, stran 1608.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 103/07) ter 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 3. redni seji dne 7. 2. 2011 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Šempeter - Vrtojba
1.
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Šempeter - Vrtojba sorazmerno številu glasov, ki jih je posamezna politična stranka dobila na volitvah.
2.
Politična stranka pridobi sredstva iz proračuna, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.
3.
Višina zneska za financiranje političnih strank ne sme presegati 0,6% sredstev (primerna poraba), ki jih ima občina opredeljene po predpisih o financiranju občin in s katerimi občina lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
4.
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto in znaša 0,33 EUR mesečno za dobljen glas na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba.
5.
Sredstva se političnim strankam nakazujejo štirikrat letno, in sicer ob koncu vsakega četrtletja na njihove račune.
6.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o financiranju političnih strank v Občini Šempeter - Vrtojba, št. 011-01-2/2001, z dne 1. 2. 2007.
7.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se z dnevom sprejema Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011.
Št. 01101-2/2011-20
Šempeter pri Gorici, dne 17. februarja 2011
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost