Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011

Kazalo

577. Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2011, stran 1605.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 55/09), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09), 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10) in 95. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB 1 in 110/09) je Občinski svet Občine Radeče na 6. seji dne 18. 2. 2011 sprejel
S K L E P
o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2011
1. S tem sklepom se določi Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2011.
2. Za realizacijo odhodkov proračuna Občine Radeče za leto 2011 iz naslova nakupa nepremičnega premoženja se predvideva nakup naslednjih nepremičnin (glej specifikacijo v prilogi), v vrednosti 151.422 €.
3. Vrednost nepremičnin se določi na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca.
4. Individualni program pridobivanja nepremičnega premoženja in pogodbe o nakupu nepremičnin podpiše župan Občine Laško.
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-5/2011/2
Radeče, dne 18. februarja 2011
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

AAA Zlata odličnost