Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4836. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Paki v Mestni občini Velenje
4837. Uredba o spremembi Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom

MINISTRSTVA

4838. Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4839. Aneks h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti
4840. Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji 26. oktobra 2010

OBČINE

Borovnica

4841. Odlok o razglasitvi Železniške čuvajnice št. 666 v Borovnici (EŠD 25424) za kulturni spomenik lokalnega pomena

Cerklje na Gorenjskem

4842. Odlok o organizaciji in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Cerklje na Gorenjskem

Črna na Koroškem

4843. Poročilo o izidu rednih volitev župana/županje in članov/članic Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem
4844. Poročilo o izidu volitev članov/članic sveta Krajevne skupnosti Žerjav

Grosuplje

4845. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah v Občini Grosuplje, dne 10. oktobra 2010 in 24. 10. 2010
4846. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah v Občini Grosuplje, dne 10. oktobra 2010

Kočevje

4847. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko »Jezero – II. faza«

Litija

4848. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Litija

Poljčane

4849. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev izvennivojskega križanja železniške proge Maribor–Zidani most in prestavitev regionalne ceste R1-219/1236

Razkrižje

4850. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Razkrižje

Rogašovci

4851. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rogašovci o prehodu mandata na naslednjega kandidata za člana Občinskega sveta Občine Rogašovci

Semič

4852. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sežana

4853. Ugotovitev Občinske volilne komisije Občine Sežana o prehodu mandata občinskega svetnika na naslednjo kandidatko

Slovenske Konjice

4854. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona – MENART d.o.o.

Šmartno pri Litiji

4855. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Šmartno pri Litiji na lokalnih volitvah dne 10. oktobra 2010
4856. Poročilo o izidu rednih volitev za člane Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010

Štore

4857. Poročilo o izidu volitev župana, članov Občinskega sveta Občine Štore in članov sveta Krajevne skupnosti Svetina

Tišina

4858. Poročilo o izidu lokalnih volitev dne 10. in 24. oktobra 2010 v Občini Tišina za župana, člane občinskega sveta in člane odborov vaških skupnosti
4859. Poročilo o izidu volitev za člana Občinskega sveta Občine Tišina – pripadnika romske skupnosti, dne 10. 10. 2010

Vipava

4860. Poročilo o izidu drugega kroga rednih volitev župana Občine Vipava 24. oktobra 2010

POPRAVKI

4861. Tehnični popravek Zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2009

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

145. Zakon o ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Srbijo na drugi strani s sklepno listino (MESRS)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti