Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010

Kazalo

4856. Poročilo o izidu rednih volitev za člane Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010, stran 13787.

Na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 3 in 45/08) izdaja Občinska volilna komisija Občine Šmartno pri Litiji
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev za člane Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Občine Šmartno pri Litiji je na seji dne 13. 10. 2010 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na rednih volitvah za člane Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, dne 10. oktobra 2010 ugotovila:
I.
Na lokalnih volitvah, dne 10. 10. 2010, je imelo pravico glasovati 4274 volivcev.
Glasovalo je 2480 volivcev ali 58,03% vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Oddanih je bilo 2477 glasovnic. Veljavnih je bilo 2388 glasovnic, 89 glasovnic je bilo neveljavnih.
II.
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Šmartno pri Litiji dobile naslednje število glasov:
+-------------------------+-------+-------+
|Ime liste        |  Št.|   %|
|             | glasov| glasov|
+-------------------------+-------+-------+
|SD – SOCIALNI DEMOKRATI |  232|  9,72|
+-------------------------+-------+-------+
|SLS – SLOVENSKA LJUDSKA |  446| 18,68|
|STRANKA         |    |    |
+-------------------------+-------+-------+
|ZARES – NOVA POLITIKA  |   74|  3,10|
+-------------------------+-------+-------+
|NSI – NOVA SLOVENIJA –  |  212|  8,88|
|KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA|    |    |
+-------------------------+-------+-------+
|Lista za Občino Šmartno |  512| 21,44|
+-------------------------+-------+-------+
|SNS – SLOVENSKA     |  123|  5,15|
|NACIONALNA STRANKA    |    |    |
+-------------------------+-------+-------+
|SDS – SLOVENSKA     |  567| 23,74|
|DEMOKRATSKA STRANKA   |    |    |
+-------------------------+-------+-------+
|DESUS – DESUS –     |  144|  6,03|
|DEMOKRATIČNA STRANKA   |    |    |
|UPOKOJENCEV SLOVENIJE  |    |    |
+-------------------------+-------+-------+
|SMS – STRANKA MLADIH –  |   78|  3,27|
|ZELENI EVROPE      |    |    |
+-------------------------+-------+-------+
|Skupaj          |  2388|  100%|
+-------------------------+-------+-------+
Na rednih lokalnih volitvah, dne 10. 10. 2010, so bili za člane Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji izvoljeni naslednji kandidati.
Volilna enota št. 1
Igor Možina, roj. 22. 2. 1964, Velika Kostrevnica 37a, Šmartno pri Litiji
Jože Ponebšek, roj. 8. 2. 1963, Gradiške Laze 34, 1275 Šmartno pri Litiji,
Miroslav Berčon, roj. 18. 2. 1960, Jelša 11, 1275 Šmartno pri Litiji,
Petra Kovačič Pancar, roj. 27. 3. 1982, Sevno 11, 1276 Primskovo
Marija Vidgaj, roj. 26. 1. 1951, Poljane pri Primskovem 8, 1276 Primskovo,
Peter Avbelj, roj. 15. 5. 1972, Dvor 44, 1275 Šmartno pri Litiji.
Volilna enota št. 2
Igor Soršak, roj. 27. 7. 1958, Prečna ulica 1, 1275 Šmartno pri Litiji
Franc Jaklič, roj. 7. 10. 1951, Cerkovnik 12, 1275 Šmartno pri Litiji,
Milan Izlakar, roj. 20. 5. 1957, Staretov trg 23, 1275 Šmartno pri Litiji,
Joža Žurga, roj. 8. 1. 1960, Valvazorjeva ulica 34, 1275 Šmartno pri Litiji,
Marino Dobčnik, roj. 10. 10. 1954, Jeze 2a, 1275 Šmartno pri Litiji.
Volilna enota št. 3
Matjaž Aškerc, roj. 16. 10. 1962, Leskovica pri Šmartnem 17a, 1275 Šmartno pri Litiji,
Janko Končar, roj. 25. 3. 1953, Koške Poljane 1, 1129 Zalog,
Franc Props, roj. 7. 3. 1963, Dragovšek 9, 1275 Šmartno pri Litiji
Miro Koprivnikar, roj. 25. 2. 1961, Štangarske Poljane 4, 1275 Šmartno pri Litiji,
Urška Pivec, roj. 18. 1. 1988, Javorje 22, 1275 Šmartno pri Litiji.
Št. 008-003/2010
Šmartno pri Litiji, dne 13. oktobra 2010
Predsednica Občinske volilne komisije
Rosana Lemut Strle l.r.