Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010

Kazalo

4858. Poročilo o izidu lokalnih volitev dne 10. in 24. oktobra 2010 v Občini Tišina za župana, člane občinskega sveta in člane odborov vaških skupnosti, stran 13792.

Občinska volilna komisija Občine Tišina izdaja na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H)
P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev dne 10. in 24. oktobra 2010 v Občini Tišina za župana, člane občinskega sveta in člane odborov vaških skupnosti
Občinska volilna komisija Občine Tišina je na seji dne 27. 10. 2010 na podlagi zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah dne 10. oktobra 2010, ugotovila:
A.
Splošne ugotovitve – na dan glasovanja 10. 10. 2010:
1. V volilne imenike na območju občine je vpisanih 3.546 volivcev.
2. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
3. Skupno število volivcev za območje občine je 3.546.
B.
Za ŽUPANA je dne 10. 10. 2010 glasovalo:
1. po volilnem imeniku 2.333 volivcev
2. s potrdilom ni glasoval noben volivec
SKUPAJ je glasovalo 2.333 volivcev.
Neveljavnih glasovnic je bilo 22.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
– Darinka Bodanec   509 glasov oziroma 22,05%
– Jožef Poredoš    1068 glasov oziroma 46,27%
– Jožef Franc      161 glasov oziroma 6,98%
– Franc Horvat    570 glasov oziroma 24,70%.
Občinska volilna komisija je v skladu s 107. členom ZLV ugotovila, da nobeden izmed kandidatov za župana ni prejel večine veljavnih glasov in da se zato opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največje število glasov; to sta:
1. Jožef Poredoš,   ki je prejel 1068 glasov in
2. Franc Horvat,   ki je prejel 570 glasov.
Na glasovnici sta bila kandidata navedena po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
C.
Za OBČINSKI SVET je dne 10. 10. 2010 glasovalo:
1. po volilnem imeniku 2.330 volivcev
2. s potrdili ni glasoval nobeden volivec
SKUPAJ je glasovalo 2.330 volivcev.
Neveljavne so bile 103 glasovnice.
I.
Posamezne liste kandidatov so skupno dobile naslednje število glasov:
+--------+-------------------+-------+-------+
|Številka|Ime liste     |Število|  %  |
| liste |          |glasov |glasov |
+--------+-------------------+-------+-------+
|  1  |NSP – Neodvisna  | 80  | 3,59 |
|    |stranka Pomurja  |    |    |
+--------+-------------------+-------+-------+
|  2  |NSi – Nova     | 194 | 8,71 |
|    |Slovenija –    |    |    |
|    |krščanska ljudska |    |    |
|    |stranka      |    |    |
+--------+-------------------+-------+-------+
|  3  |SDS – Slovenska  | 418 | 18,77 |
|    |demokratska    |    |    |
|    |stranka      |    |    |
+--------+-------------------+-------+-------+
|  4  |SEM-Si – Stranka  | 41  | 1,84 |
|    |enakih možnosti  |    |    |
|    |Slovenije     |    |    |
+--------+-------------------+-------+-------+
|  5  |Neodvisna lista  | 278 | 12,48 |
+--------+-------------------+-------+-------+
|  6  |SEG – Stranka   | 20  | 0,90 |
|    |ekoloških gibanj  |    |    |
|    |Slovenije     |    |    |
+--------+-------------------+-------+-------+
|  7  |SLS – Slovenska  | 296 | 13,29 |
|    |ljudska stranka  |    |    |
+--------+-------------------+-------+-------+
|  8  |SD – Socialni   | 236 | 10,60 |
|    |demokrati     |    |    |
+--------+-------------------+-------+-------+
|  9  |LDS – Liberalna  | 424 | 19,04 |
|    |demokracija    |    |    |
|    |Slovenije     |    |    |
+--------+-------------------+-------+-------+
| 10  |Lista občanov   | 240 | 10,78 |
+--------+-------------------+-------+-------+
|SKUPAJ |          | 2227 |100,00 |
+--------+-------------------+-------+-------+
II.
Člani Občinskega sveta Občine Tišina, izvoljeni na volitvah 10. oktobra 2010, so:
+-------+------------------+--------+----------+
|Volilna|Ime in priimek  |Številka|Ime liste |
|enota |         | liste |     |
+-------+------------------+--------+----------+
|1   |Franc Knaus, 14. |  9  |LDS    |
|    |4. 1960, Murski  |    |     |
|    |Črnci 45d     |    |     |
+-------+------------------+--------+----------+
|1   |Miro Berke, 11. 5.|  9  |LDS    |
|    |1969, Gradišče 69a|    |     |
+-------+------------------+--------+----------+
|1   |Darinka Bodanec, |  3  |SDS    |
|    |29. 8. 1948,   |    |     |
|    |Tišina 19     |    |     |
+-------+------------------+--------+----------+
|1   |Vinko Gajšt, 14. |  5  |Neodvisna |
|    |4. 1968, Tropovci,|    |lista   |
|    |Kolesarska 60   |    |     |
+-------+------------------+--------+----------+
|1   |Iztok Trček, 19. |  8  |SD    |
|    |8. 1954, Tišina  |    |     |
|    |28b        |    |     |
+-------+------------------+--------+----------+
|1   |Franc Horvat, 13. |  7  |SLS    |
|    |12. 1972, Tišina |    |     |
|    |31        |    |     |
+-------+------------------+--------+----------+
|1   |Boštjan Šafarič, | 10  |Lista   |
|    |10. 10. 1975,   |    |občanov  |
|    |Petanjci 85    |    |     |
+-------+------------------+--------+----------+
|1   |Marko Kofjač, 10. |  2  |NSi    |
|    |4. 1984, Petanjci |    |     |
|    |39        |    |     |
+-------+------------------+--------+----------+
|2   |Viktor Obal, 5.  |  3  |SDS    |
|    |11. 1954, Rankovci|    |     |
|    |15a        |    |     |
+-------+------------------+--------+----------+
|2   |Peter Aleksander |  3  |SDS    |
|    |Avguštin, 30. 9. |    |     |
|    |1976, Gederovci  |    |     |
|    |37a        |    |     |
+-------+------------------+--------+----------+
|2   |Franc Gibičar, 5. |  9  |LDS    |
|    |4. 1960, Gederovci|    |     |
|    |36        |    |     |
+-------+------------------+--------+----------+
|2   |Stanislav     |  7  |SLS    |
|    |Mencigar, 14. 4. |    |     |
|    |1963, Gederovci  |    |     |
|    |28c        |    |     |
+-------+------------------+--------+----------+
|2   |Branko Krančič, 9.|  5  |Neodvisna |
|    |12. 1970, Borejci |    |lista   |
|    |48        |    |     |
+-------+------------------+--------+----------+
|2   |Dušan Novak, 28. | 10  |Lista   |
|    |9. 1980, Gederovci|    |občanov  |
|    |17c        |    |     |
+-------+------------------+--------+----------+
Č.
ČLANI ODBOROV VAŠKIH SKUPNOSTI
Na podlagi drugega odstavka 109. člena ZLV v zvezi z drugim odstavkom 11. člena istega zakona so bili v odbore vaških skupnosti v Občini Tišina izvoljeni naslednji kandidati:
Vaški odbor Borejci
1. Roman Lenarčič (66 glasov)
2. Bela Bertalanič (65 glasov)
Vaški odbor Gradišče
1. Martina Bakan (125 glasov)
2. Miloš Kantar (106 glasov)
3. Konrad Vogrinčič (89 glasov)
Vaški odbor Krajna
1. Aleksandra Buček (123 glasov)
2. Janez Marič (89 glasov)
3. Ernest Detellbach (87 glasov)
Vaški odbor Murski Črnci
1. Milena Novak (143 glasov)
2. Irena Forjan (139 glasov)
3. Franc Gregorinčič (115 glasov)
Vaški odbor Petanjci
1. Franc Šinko (236 glasov)
2. Ivanka Kovač (226 glasov)
3. Jožef Horvat (199 glasov)
Vaški odbor Rankovci
1. Herman Lenarčič (99 glasov)
Vaški odbor Sodišinci
1. Franc Mihalič (65 glasov)
2. Majda Erjavc (64 glasov)
3. Martina Malnar (54 glasov)
Vaški odbor Tišina
1. Karel Ratnik (114 glasov)
Vaški odbor Tropovci
1. Jožica Gajži (209 glasov)
2. Zlatka Plahut (169 glasov)
Vaški odbor Vanča vas - Borejci zaselek Romi
1. Slavko Cener (89 glasov)
2. Karmen Resnik (81 glasov)
3. Jožef Horvat (73 glasov).
D.
DRUGI KROG VOLITEV ŽUPANA
Občinska volilna komisija Občine Tišina je na seji dne 27. 10. 2010 na podlagi zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah dne 24. oktobra 2010, ugotovila:
I.
Splošne ugotovitve – na dan glasovanja 24. 10. 2010:
1. V volilne imenike na območju občine je vpisanih 3.555 volivcev.
2. S potrdilom je glasoval 1 volivec.
3. Skupno število volivcev za območje občine je 3.556.
II.
Za ŽUPANA je dne 24. 10. 2010 glasovalo:
1. po volilnem imeniku 2.165 volivcev
2. s potrdilom 1 volivec
SKUPAJ je glasovalo 2.166 volivcev.
Neveljavnih je bilo 14 glasovnic.
Kandidata sta prejela naslednje število glasov:
– Jožef Poredoš, 1. 2. 1946, Petanjci 51g, 1012 glasov oziroma 47,03%
– Franc Horvat, 13. 12. 1972, Tišina 31, 1140 glasov oziroma 52,97%.
Občinska volilna komisija je v skladu s 107. členom ZLV ugotovila, da je kandidat za župana Franc Horvat prejel večino veljavnih glasov in je tako izvoljen za župana Občine Tišina.
E.
V skladu z 90. členom ZLV bo Občinska volilna komisija poročilo o izidu volitev v Občini Tišina poslala županu, Republiški volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur oziroma list kandidatov.
Izid volitev bo Občinska volilna komisija objavila v Uradnem listu Republike Slovenije in v občinskem glasilu »Novine«.
Občinska volilna komisija ugotavlja, da v teku posameznih volilnih opravil ter ob samem glasovanju na voliščih ni bilo zaznati nobenih nepravilnosti, kar pomeni, da so volitve 2010 v organe lokalne skupnosti potekale v skladu z veljavno zakonodajo.
Št. 041-0003/2010-15
Tišina, dne 27. oktobra 2010
Člani
Alenka Mesarić l.r.
Dejan Gomboc l.r.
Borut Horvat l.r.
Marjan Gomboc l.r.
Cvetka Njivar l.r.
Ivan Janko Gosak l.r.
Dušan Anželj l.r.
 
Predsednica OVK
Simona Vinkovič Škalič l.r.