Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010

Kazalo

4843. Poročilo o izidu rednih volitev župana/županje in članov/članic Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem, stran 13777.

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev župana/županje in članov/članic Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem
I. Redne volitve za župana/županjo Občine Črna na Koroškem in za člane/članice Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem so potekale v nedeljo, 10. oktobra 2010.
II. V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih 2952 volivcev, volitev se je udeležilo 2048 volivcev, kar predstavlja 69,38%.
Pravico glasovanja po pošti so koristili 3 (trije) volivci.
III. Pri volitvah za župana/županjo Občine Črna na Koroškem je bilo oddanih 2048 glasov, od teh je bilo veljavnih 2029 glasovnic, neveljavnih pa 19 glasovnic.
IV. Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
+--------------+--------------+-----------+
|  Kandidat  |Število glasov| % glasov |
+--------------+--------------+-----------+
|Marjan Kodrun |   132   |  6,51  |
+--------------+--------------+-----------+
|Romana Lesjak |   1.103  |  54,36  |
+--------------+--------------+-----------+
|Janez Švab  |   794   |  39,13  |
+--------------+--------------+-----------+
V. Za županjo Občine Črna na Koroškem je bila izvoljena:
ROMANA LESJAK, rojena 27. 12. 1956, stanujoča Pristava 21, Črna na Koroškem
po poklicu mag. upravnih znanosti; delo, ki ga opravlja: vodja kadrovsko pravnega sektorja;
predlagatelj: Nestrankarska lista Rajka Lesjaka in skupina volivcev.
VI. Pri volitvah za člane/članice Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem je bilo oddanih 2048 glasovnic, od teh je bilo veljavnih 1971 glasovnic in neveljavnih 77 glasovnic.
VII. Posamezne liste kandidatov so prejel naslednje število glasov:
+------+---------------------------------+----------+-----------+
|Zap. |Ime liste            |  Št.  | % glasov |
|št.  |                 | glasov |      |
+------+---------------------------------+----------+-----------+
|1   |NESTRANKARSKA LISTA RAJKA    |  564  |  28,61  |
|   |LESJAKA             |     |      |
+------+---------------------------------+----------+-----------+
|2   |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |  312  |  15,83  |
|   |STRANKA             |     |      |
+------+---------------------------------+----------+-----------+
|3   |LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA   |  274  |  13,90  |
|   |SLOVENIJE            |     |      |
+------+---------------------------------+----------+-----------+
|4   |SD – SOCIALNI DEMOKRATI     |  240  |  12,18  |
+------+---------------------------------+----------+-----------+
|5   |SNS – SLOVENSKA NACIONALNA    |  213  |  10,81  |
|   |STRANKA             |     |      |
+------+---------------------------------+----------+-----------+
|6   |NEODVISNA LISTA MIRKA KRETA   |  174  |  8,83  |
+------+---------------------------------+----------+-----------+
|7   |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |  105  |  5,33  |
+------+---------------------------------+----------+-----------+
|8   |NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA |  89  |  4,52  |
|   |LJUDSKA STRANKA         |     |      |
+------+---------------------------------+----------+-----------+
|   |SKUPAJ:             |  1971  | 100,00  |
+------+---------------------------------+----------+-----------+
VIII. Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H), je bilo listam kandidatov direktno podeljeno 13 mandatov:
+------+-----------------------------------+--------------------+
|Zap. |Ime liste             |  Št. mandatov  |
|št.  |                  |          |
+------+-----------------------------------+--------------------+
|1   |NESTRANKARSKA LISTA RAJKA LESJAKA |     5     |
+------+-----------------------------------+--------------------+
|2   |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |     2     |
|   |STRANKA              |          |
+------+-----------------------------------+--------------------+
|3   |LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA    |     2     |
|   |SLOVENIJE             |          |
+------+-----------------------------------+--------------------+
|4   |SD – SOCIALNI DEMOKRATI      |     2     |
+------+-----------------------------------+--------------------+
|5   |SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA |     1     |
+------+-----------------------------------+--------------------+
|6   |NEODVISNA LISTA MIRKA KRETA    |     1     |
+------+-----------------------------------+--------------------+
|7   |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |     0     |
+------+-----------------------------------+--------------------+
|8   |NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA  |     0     |
|   |LJUDSKA STRANKA          |          |
+------+-----------------------------------+--------------------+
IX. Na podlagi drugega odstavka 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H), so bili pravilno oddani preferenčni glasovi za naslednje liste:
– Kandidatom na listi SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA je bilo podeljenih skupno 114 preferenčnih glasov, kar je 36,54%, od tega kandidatu Bojanu Gorzi 54 glasov oziroma 17,31%.
– Kandidatom na listi SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA je bilo podeljenih skupno 111 preferenčnih glasov, kar je 52,11%, od tega kandidatu Mirku Rajzerju 41 glasov oziroma 19,25%.
X. Na rednih volitvah 10. oktobra 2010 so bili izvoljeni naslednji člani/članice občinskega sveta Občine Črna na Koroškem:
+-----------------+------+----------------+
| Ime in priimek | Št. |  Ime liste  |
|  kandidata  |liste |        |
+-----------------+------+----------------+
|ROMANA LESJAK  | 2  |Nestrankarska  |
|         |   |lista Rajka   |
|         |   |Lesjaka     |
+-----------------+------+----------------+
|PETER RAZTOČNIK | 2  |Nestrankarska  |
|         |   |lista Rajka   |
|         |   |Lesjaka     |
+-----------------+------+----------------+
|RAJKO LESJAK   | 2  |Nestrankarska  |
|         |   |lista Rajka   |
|         |   |Lesjaka     |
+-----------------+------+----------------+
|KATJA GOLE    | 2  |Nestrankarska  |
|         |   |lista Rajka   |
|         |   |Lesjaka     |
+-----------------+------+----------------+
|JOŽE KROPIVNIK  | 2  |Nestrankarska  |
|         |   |lista Rajka   |
|         |   |Lesjaka     |
+-----------------+------+----------------+
|BOJAN GORZA   | 6  |SDS – Slovenska |
|         |   |demokratska   |
|         |   |stranka     |
+-----------------+------+----------------+
|ROBERT KURNIK  | 6  |SDS – Slovenska |
|         |   |demokratska   |
|         |   |stranka     |
+-----------------+------+----------------+
|JANEZ ŠVAB    | 3  |LDS – Liberalna |
|         |   |demokracija   |
|         |   |Slovenije    |
+-----------------+------+----------------+
|ŠTEFANIJA    | 3  |LDS – Liberalna |
|EMERŠIČ     |   |demokracija   |
|         |   |Slovenije    |
+-----------------+------+----------------+
|ALEŠ TOMŠE    | 1  |SD – Socialni  |
|         |   |demokrati    |
+-----------------+------+----------------+
|MITJA PRANJIČ  | 1  |SD – Socialni  |
|         |   |demokrati    |
+-----------------+------+----------------+
|MIRKO RAJZER   | 4  |SNS – Slovenska |
|         |   |nacionalna   |
|         |   |stranka     |
+-----------------+------+----------------+
|MIRKO KRET    | 5  |Neodvisna lista |
|         |   |Mirka Kreta   |
+-----------------+------+----------------+
Št. 040-001/2010-7
Črna na Koroškem, dne 26. oktobra 2010
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Črna na Koroškem
Frančiška Fišer l.r.