Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010

Kazalo

4846. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah v Občini Grosuplje, dne 10. oktobra 2010, stran 13780.

P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah v Občini Grosuplje, dne 10. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Občine Grosuplje je v skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 3 in 48/08) na seji dne 13. 10. 2010
u g o t o v i l a
skupne rezultate udeležbe v Občini Grosuplje:
+---------------------------------+-------+
|SKUPNO ŠTEVILO VOLILNIH     |14.773 |
|UPRAVIČENCEV V OBČINI GROSUPLJE: |    |
+---------------------------------+-------+
|SKUPAJ GLASOVALO PO IMENIKU   | 7.503 |
+---------------------------------+-------+
|SKUPAJ GLASOVALO S POTRDILI   |   0 |
+---------------------------------+-------+
|SKUPAJ GLASOVALO:        | 7.503 |
+---------------------------------+-------+
|ODSTOTEK UDELEŽBE V OBČINI    |50,79%.|
|GROSUPLJE:            |    |
+---------------------------------+-------+
Skupni rezultat glasovanja za župana v Občini Grosuplje:
+-----+-----------------+---------+--------+
| ZAP.| IME IN PRIIMEK |  ŠT.  |% GLASOV|
| ŠT. |  KANDIDATA  | GLASOV |    |
+-----+-----------------+---------+--------+
| 1 |IZTOK VRHOVEC  | 1.731 | 23,46 |
+-----+-----------------+---------+--------+
| 2 |MARJAN ADAMIČ  |  263  | 3,56 |
+-----+-----------------+---------+--------+
| 3 |PAVLE ŠTRUBELJ  |  488  | 6,62 |
+-----+-----------------+---------+--------+
| 4 |MILAN VEHOVEC  |  298  | 4,04 |
+-----+-----------------+---------+--------+
| 5 |DR. PETER VERLIČ | 2270  | 30,76 |
+-----+-----------------+---------+--------+
| 6 |JASMINA ZUPANČIČ |  313  | 4,24 |
+-----+-----------------+---------+--------+
| 7 |ANDREJ BAHOVEC  |  394  | 5,34 |
+-----+-----------------+---------+--------+
| 8 |MARKO PODVRŠNIK | 1623  | 21,99 |
+-----+-----------------+---------+--------+
Mandati za občinski svet:
+------+---------+------------------------+
| ŠT. |  ŠT.  |    IME LISTE    |
| LISTE| MANDATOV|            |
+------+---------+------------------------+
| 1. |  1  |SAMOSTOJNA LISTA ZA   |
|   |     |BOLJ PRIJAZNO OBČINO  |
|   |     |GROSUPLJE        |
+------+---------+------------------------+
| 2. |  2  |DEMOKRATIČNA STRANKA  |
|   |     |UPOKOJENCEV SLOVENIJE, |
|   |     |DESUS          |
+------+---------+------------------------+
| 3. |  5  |RAD IMAM GROSUPLJE   |
+------+---------+------------------------+
| 4. |  3  |LIBERALNA DEMOKRACIJA  |
|   |     |SLOVENIJE, LDS     |
+------+---------+------------------------+
| 5. |  1  |SLOVENSKA LJUDSKA    |
|   |     |STRANKA, SLS      |
+------+---------+------------------------+
| 6. |  0  |KRŠČANSKO DEMOKRATSKA  |
|   |     |STRANKA, KDS      |
+------+---------+------------------------+
| 7. |  2  |NOVA SLOVENIJA –    |
|   |     |KRŠČANSKA LJUDSKA    |
|   |     |STRANKA, N.Si      |
+------+---------+------------------------+
| 8. |  8  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA  |
|   |     |STRANKA, SDS      |
+------+---------+------------------------+
| 9. |  0  |ZARES – NOVA POLITIKA, |
|   |     |ZARES          |
+------+---------+------------------------+
| 10. |  2  |SOCIALNI DEMOKRATI, SD |
+------+---------+------------------------+
|   |  24  |SKUPAJ         |
+------+---------+------------------------+
Za člane Občinskega sveta Občine Grosuplje so bili izvoljeni:
+-------+-----------------+---------------+
| ZAP. | IME IN PRIIMEK |  STRANKA/  |
| ŠT. |         |  NEODVISNA  |
|    |         |   LISTA   |
+-------+-----------------+---------------+
|  1  | Dr. Peter VERLIČ|   SDS   |
+-------+-----------------+---------------+
|  2  | Iztok VRHOVEC |  Rad imam  |
|    |         |  Grosuplje  |
+-------+-----------------+---------------+
|  3  | Dušan HOČEVAR |   SDS   |
+-------+-----------------+---------------+
|  4  |  Zdenka CERAR |   LDS   |
+-------+-----------------+---------------+
|  5  | Mojca GLOBOKAR |   SDS   |
|    |   ANŽLOVAR  |        |
+-------+-----------------+---------------+
|  6  | Branka MIJATOVIĆ|  Rad imam  |
|    |         |  Grosuplje  |
+-------+-----------------+---------------+
|  7  |Valentina VEHOVEC|   DESUS   |
+-------+-----------------+---------------+
|  8  |  Janez PINTAR |   SDS   |
+-------+-----------------+---------------+
|  9  | Matjaž TRONTELJ |   N.Si   |
+-------+-----------------+---------------+
| 10  | Jasmina ZUPANČIČ|   SD    |
+-------+-----------------+---------------+
| 11  | Sašo JALŠOVEC |   LDS   |
+-------+-----------------+---------------+
| 12  | Pavle ŠTRUBELJ |   SLS   |
+-------+-----------------+---------------+
| 13  | Mihael HOČEVAR |   SDS   |
+-------+-----------------+---------------+
| 14  |  Alojz KOVŠCA |  Rad imam  |
|    |         |  Grosuplje  |
+-------+-----------------+---------------+
| 15  | Brigita JAKOPIN | Samostojna  |
|    |         | lista za bolj |
|    |         |  prijazno  |
|    |         |  Občino   |
|    |         |  Grosuplje  |
+-------+-----------------+---------------+
| 16  | Petra ZAKRAJŠEK |   SDS   |
+-------+-----------------+---------------+
| 17  | Patricija ŠAŠEK |  Rad imam  |
|    |         |  Grosuplje  |
+-------+-----------------+---------------+
| 18  | Franc ŠTIBERNIK |   LDS   |
+-------+-----------------+---------------+
| 19  |  Mag. Božo  |   SDS   |
|    |   PREDALIČ  |        |
+-------+-----------------+---------------+
| 20  | Marjan TROBEC |   DESUS   |
+-------+-----------------+---------------+
| 21  | Tomaž ŠKRJANEC |   SDS   |
+-------+-----------------+---------------+
| 22  | Renato BEDENE |  Rad imam  |
|    |         |  Grosuplje  |
+-------+-----------------+---------------+
| 23  | Marjan KASTELIC |   N.Si   |
+-------+-----------------+---------------+
| 24  | Nevenka ZAVIRŠEK|   SD    |
+-------+-----------------+---------------+
V svete krajevnih skupnosti so bili izvoljeni:
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI GROSUPLJE:
– Franc POTOKAR,
– Marija RAČKI,
– Jure ZADEL,
– Marjan Jože KRALJ,
– Jakob MÜLLER,
– Matjaž PIRC,
– Andraž ZRNEC,
– Andrej SELAN,
– Anton ŽITNIK,
– Marjan JAKOPIN,
– Andrej OMAHEN,
– Danica NOVAK,
– Alojz ZAJC.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ILOVA GORA:
– Alojz JAMNIK,
– Janko PAJK,
– Jožef TKALEC,
– Vesna MEHLE,
– Anton PERKO.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI MLAČEVO:
– Janez SVETEK,
– Gregor ŽNIDARŠIČ,
– Franc SKUBIC,
– Benjamin STEKLAČIČ,
– Jure JANEŽIČ,
– Branko Marjan ZORENČ,
– Matej KOCJANČIČ,
– Valentina VEHOVEC.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI POLICA:
– Mitja GIOAHIN,
– Branko KAMNIKAR,
– Igor ŽITNIK,
– Andrej FERJAN,
– Jernej STROJINC,
– Marjan KASTELIC,
– Gregor STEKLAČIČ,
– Matevž VIDIC,
– Uroš MEDEN.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI RAČNA:
– Dušan ERJAVEC,
– Aleš KASTELIC,
– Rajko PALČAR,
– Milan PERKO,
– Jožef VALENTINČIČ,
– Janez STAREC,
– Franci FINK,
– Milena PESTOTNIK,
– Jože BERDAJS.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI SPODNJA SLIVNICA:
– Tibor GAZI,
– Primož MEHLE,
– Dejan BAVDEK,
– Alojz BAVDEK,
– Janez DEBELJAK.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMARJE - SAP:
– Marjan ŠTRUBELJ,
– Peter ŠLAJPAH,
– Anica ZOBEC,
– Jožef MUHIČ,
– Andrej STRUNA,
– Alojz MEHLE,
– Jože KIKELJ,
– Darinka ŠTIBERNIK,
– Janez TOMAŽIN,
– Aleš STREŽEK,
– Sonja BOH.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠT. JURIJ:
– Dušan ŠTRUS,
– Janez KOZLEVČAR,
– Slavko JERŠIN,
– Niko MIHIČINAC,
– Maja KASTELIC,
– Irena KORITNIK,
– Milan KUMŠE,
– Anton KOROŠEC,
– Darja DEVETAK,
– Milan ROJC,
– Jernej GORŠIČ.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠKOCJAN:
– Martin TOMAŽIN,
– Janez KRALJIČ,
– Miran KOPRIVEC,
– Igor PODLOGAR,
– Jožef KRAŠOVEC.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ŽALNA:
– Martin JAVORNIK,
– Franci MARINČIČ,
– Zdenka PAJK,
– Boštjan OMAHEN,
– Andrej ZAKRAJŠEK,
– Danijela PIRMAN,
– Milan ŠTIBERNIK,
– Franc ZAVIRŠEK,
– Lazar DRAGAŠ.
Priloga poročila o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah v Občini Grosuplje, dne 10. oktobra 2010, vsebuje računalniške izpise:
– skupni rezultat udeležbe,
– udeležbo na voliščih,
– skupni rezultat glasovanja za župana v občini (po št. glasov),
– skupni rezultat za župana v občini (po izžrebanih št.),
– rezultati glasovanja za župana po voliščih,
– rezultati glasovanja za župana po voliščih,
– skupni rezultati glasovanja za občinski svet,
– rezultati glasovanja za občinski svet po voliščih,
– količnik po d’ Hondtu na glasovih list,
– mandati za občinski svet,
– preferenčni glasovi,
– končni rezultati glasovanja po listah,
– rezultati glasovanja po voliščih,
– končni rezultati glasovanja po VE,
– seznam izvoljenih kandidatov.
Priloga vsebuje tudi Poročilo o izidu glasovanja v svete krajevnih skupnosti na lokalnih volitvah, dne 10. 10. 2010.
Št. 0041-1/2010
Grosuplje, dne 13. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Občine Grosuplje
Tajnik
mag. Mateja Mušič l.r.
 
Člani
Vera Šparovec l.r.
Gorazd Trontelj l.r.
Franci Rakovec l.r.
 
Predsednik
Andrej Krašek l.r.