Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010

Kazalo

4855. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Šmartno pri Litiji na lokalnih volitvah dne 10. oktobra 2010, stran 13787.

Na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 3 in 45/08) izdaja Občinska volilna komisija Občine Šmartno pri Litiji
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev za župana Občine Šmartno pri Litiji na lokalnih volitvah dne 10. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Občine Šmartno pri Litiji je na seji dne, 13. 10. 2010, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na rednih volitvah za župana Občine Šmartno pri Litiji, dne 10. 10. 2010, ugotovila:
I.
Na lokalnih volitvah, dne 10. 10. 2010, je imelo pravico glasovati 4274 volivcev.
Glasovalo je 2480 volivcev ali 58,03% vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Oddanih je bilo 2479 glasovnic.
Veljavnih je bilo 2441 glasovnic, 38 glasovnic je bilo neveljavnih.
II.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
+------+--------------+---------+----------+
| Zap. |  Kandidat  |  Št.  | % glasov |
| št. |       | glasov |     |
+------+--------------+---------+----------+
|  1 |Milan Izlakar |  1297 |  53,13 |
+------+--------------+---------+----------+
|  2 | Joža Žurga |  932  |  38,18 |
+------+--------------+---------+----------+
|  3 |Matjaž Aškerc |  212  |  8,68  |
+------+--------------+---------+----------+
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bil za župana Občine Šmartno pri Litiji na volitvah, dne 10. 10. 2010, izvoljen kandidat Milan Izlakar, roj. 20. 5. 1957, stanujoč Staretov trg 23, 1275 Šmartno pri Litiji.
Šifra: 008-003/2010
Šmartno pri Litiji, dne 13. oktobra 2010
Predsednica Občinske volilne komisije
Rosana Lemut Strle l.r.