Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010

Kazalo

4853. Ugotovitev Občinske volilne komisije Občine Sežana o prehodu mandata občinskega svetnika na naslednjo kandidatko, stran 13786.

Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Sežana št. 032-7/2010-8 z dne 2. 11. 2010, da je članu občinskega sveta Občine Sežana Davorinu Terčonu prenehal mandat na podlagi pete alinee prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 27/08 – Odločba US, 76/08, 100/08 – Odločba US, 79/09, 14/10 – Odločba US, 51/10 in 84/10 – Odločba US), je Občinska volilna komisija na seji dne 8. 11. 2010 na podlagi petega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 27/08 – Odločba US, 76/08, 100/08 – Odločba US, 79/09, 14/10 – Odločba US, 51/10 in 84/10 – Odločba US) ter prvega odstavka 30. člena in 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo in 45/08)
u g o t o v i l a,
da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjo kandidatko (pod zap. št. 3) z liste ZARES – nova politika, v Občini Sežana za volitve članov Občinskega sveta Občine Sežana.
Ta kandidatka je NADJA POČKAR, roj. 10. 4. 1950, iz Šmarij pri Sežani št. 54, 6210 Sežana.
Kandidatka je dne 5. novembra 2010 podala pisno izjavo, da sprejema mandat.
Št. 032-9/2010-8
Sežana, dne 8. novembra 2010
Vesna Zobec l.r.
predsednica