Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010

Kazalo

4851. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rogašovci o prehodu mandata na naslednjega kandidata za člana Občinskega sveta Občine Rogašovci, stran 13785.

P O R O Č I L O
Občinske volilne komisije Občine Rogašovci o prehodu mandata na naslednjega kandidata za člana Občinskega sveta Občine Rogašovci
Občinska volilna komisija Občine Rogašovci je na seji dne 9. 11. 2010 na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za lokalne volitve članov občinskega sveta na volitvah 10. 10. 2010 in poročila Občinske volilne komisije Občine Rogašovci številka: 041-3/2010-137 z dne 13. 10. 2010 ugotovila:
I.
Na podlagi 116. člena Zakona o lokalnih volitvah šteje Občinski svet Občine Rogašovci 14 članov, kar pomeni, da pripada listam kandidatov skupaj 14 mandatov.
II.
Posameznim listam kandidatov pripada naslednje število mandatov:
+-------------------------------+--------+
|1. NSP – NEODVISNA STRANKA   |1 mandat|
|POMURJA            |    |
+-------------------------------+--------+
|2. NSi – NOVA SLOVENIJA –   |1 mandat|
|KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA   |    |
+-------------------------------+--------+
|3. LISTA EDVARDA MIHALIČA   |9    |
|                |mandatov|
+-------------------------------+--------+
|4. ZARES – NOVA POLITIKA    |0    |
|                |mandatov|
+-------------------------------+--------+
|5. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA |1 mandat|
|STRANKA            |    |
+-------------------------------+--------+
|6. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA   |0    |
|STRANKA            |mandatov|
+-------------------------------+--------+
|7. DeSUS – DEMOKRATIČNA    |2    |
|STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE |mandata |
+-------------------------------+--------+
Ker se je z izvolitvijo Edvarda Mihaliča za župana Občine Rogašovci sprostil en (1) mandat za člana Občinskega sveta Občine Rogašovci, le-ta preide na naslednjega kandidata na Listi Edvarda Mihaliča, ki je dobila devet mandatov. Občinska volilna komisija Občine Rogašovci ugotavlja, da je naslednja na Listi Edvarda Mihaliča, Marija Mekiš, roj. 20. 10. 1961, iz Nuskove 87, zato je izvoljena za članico Občinskega sveta Občine Rogašovci ter se ji izda potrdilo o izvolitvi za članico Občinskega sveta Občine Rogašovci.
Št. 041-3/2010-161
Rogašovci, dne 9. novembra 2010
Predsednik OVK
Silvij Podlesek l.r.