Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010

Kazalo

4849. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev izvennivojskega križanja železniške proge Maribor–Zidani most in prestavitev regionalne ceste R1-219/1236, stran 13783.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) ter 8. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je župan Občine Poljčane sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev izvennivojskega križanja železniške proge Maribor–Zidani most in prestavitev regionalne ceste R1-219/1236
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev izvennivojskega križanja železniške proge Maribor–Zidani most in prestavitev regionalne ceste R1-219/1236.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena bo javno razgrnjeno, od četrtka 18. 11. 2010 do sobote 18. 12. 2010, v prostorih Občine Poljčane, Bistriška c. 65, 2319 Poljčane, v času uradnih ur.
3. člen
Javna obravnava dopolnjenega OPPN bo v sredo, 1. 12. 2010, ob 15.00 uri, v prostorih Občine Poljčane, Bistriška c. 65, 2319 Poljčane.
4. člen
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se nanaša na zemljišča parc. št. 765/1, 299/1, 298/2, 303/2, 303/8, 302/18, 302/1, 781/1, 307/2, 301, 307/1, 310/2, 777/4, 333/2, 333/1, 777/2, 310/1, 773/1, 290, 288, 767/2, 335, 369, 775/1, 332, 376, 330, *326, 400/1, 394/2, 396, 395, 321, 320, 319, 318, 329, 331, 777/1, 322, 323, 327, 328, 404, 400/2, 403/1, 394/1, 767/1, 401, 776, 402, 403/2, 403/4, 286/3, 286/1, 214/3, 214/6, 214/5, 767/1393, 321, 301, 302/1, 214/1, 214/3, 214/6, 318, vse k.o. Pekel, in parc. št. 838/3, 82/2, 849/3, 89, 88, 87/1, 87/2, 839/1, 82/2, vse k.o. Hošnica.
5. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek podajo predloge in pripombe vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve, na elektronski naslov: natasa.dvorsak@poljcane.si ter pisno na naslov Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Obravnavani bodo le tisti predlogi in pripombe, ki bodo opremljeni s polnim naslovom, podpisom in jasno navedenimi pripombami in predlogi.
6. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Poljčane.
Št. 430-7/2009-201
Poljčane, dne 8. novembra 2010
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.