Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

887. Zakon o trgovini (ZT-1)
888. Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (ZDDKIS)

MINISTRSTVA

889. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

905. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2008

OBČINE

Borovnica

890. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Borovnica
891. Ugotovitev, da je mandat članu Občinskega sveta Občine Borovnica prešel na naslednjega kandidata z liste

Celje

892. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta gospodarska cona Vzhodno Trnovlje I

Cerknica

893. Odlok o spremembi Odloka o ureditvenem načrtu Za vrtovi Cerknica

Dobje

894. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del obrtne cone Dobje - I. faza

Dobrna

895. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Dobrna

Kranj

896. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za komunalno opremljanje naselja Struževo
897. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za komunalno opremljanje naselja Primskovo sever

Krško

898. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek
899. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Krško
900. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1451/7, k.o. Kostanjek in o prodaji predmetne nepremičnine ter o nakupu nepremičnin parc. št. 1482/6 in parc. št. 508/2, k.o. Kostanjek in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
901. Sklep o zamenjavi nepremičnine parc. št. 818/6, k.o. Leskovec za nepremičnino parc. št. 817/11, k.o. Leskovec in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
902. Sklep o nakupu solastniških deležev nepremičnin parc. št. 285/1, parc. št. 285/4 in parc. št. 332/1, k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah

Mozirje

903. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Mozirje za programsko obdobje 2007–2013
904. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Mozirje

POPRAVKI

906. Popravek Odloka o ureditvenem načrtu Komunalna deponija Špaja dolina
907. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu UND5 in UND4 Dobova
908. Popravek Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2008

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

30. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o udeležbi Republike Bolgarije in Romunije v Evropskem gospodarskem prostoru s sklepno listino
31. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o ustanovitvi skupnih delovnih skupin
32. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o skupni kontaktni službi na mejnem prehodu Obrežje
33. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo in trgovino Republike Moldove

Razglasni del

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti