Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008

Kazalo

901. Sklep o zamenjavi nepremičnine parc. št. 818/6, k.o. Leskovec za nepremičnino parc. št. 817/11, k.o. Leskovec in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini, stran 2291.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 18. seji dne 21. 2. 2008 sprejel
S K L E P
o zamenjavi nepremičnine parc. št. 818/6, k.o. Leskovec za nepremičnino parc. št. 817/11, k.o. Leskovec in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
I.
Občina Krško sklene pogodbo o zamenjavi nepremičnine parc. št. 818/6 – njiva v izmeri 36 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 2001, k.o. Leskovec za nepremičnino parc. št. 817/11 – cesta v izmeri 19 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 2249, k.o. Leskovec.
Nepremičnina parc. št. 818/6, k.o. Leskovec, ki je v lasti Občine Krško v deležu do celote se zamenja za nepremičnino parc. št. 817/11, k.o. Leskovec, ki je v lasti ZVC Lipej – Šerbec d.o.o., Ulica 11. novembra 43/a, Leskovec v deležu do celote.
Nepremičnini se zamenjata prosti bremen.
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se na nepremičnini parc. št. 817/11, k.o. Leskovec, ustanovi javno dobro Občine Krško.
III.
Nepremičnini je v mesecu novembru 2007 ocenil sodni cenilec za gradbeništvo Janez Kalan, Trubarjeva 6, Krško in določil kupnini za zamenjavo nepremičnin, ki v neto znesku za nepremičnino parc. št. 818/6, k.o. Leskovec znaša 1.152,00 EUR in za nepremičnino parc. št. 817/11, k.o. Leskovec znaša 608,00 EUR, pri čemer bo razlika v vrednosti med nepremičnino ene in druge pogodbene stranke doplačana v denarju.
IV.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 465-50/2005-O507
Krško, dne 21. februarja 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost