Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008

Kazalo

889. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi, stran 2272.

Na podlagi 2., 4. in 13. točke I. razdelka v zvezi s III. razdelkom Sklepa Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije št. 114-02/90-1/11-8 z dne 31. 10. 1991 (Uradni list RS, št. 22/91, 66/94 in 26/00) ter v povezavi z določbami Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01, 61/05 in 71/06 – ugotovitveni sklep) ter v skladu z 31. členom Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) Ministrstvo za javno upravo objavlja
Z N E S K E
povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
Od 1. januarja 2008 dalje znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 51,21 EUR;
– študentom 104,85 EUR;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 283,48 EUR;
– za 20 let delovne dobe 425,22 EUR;
– za 30 let delovne dobe 566,96 EUR;
3. terenski dodatek 4,40 EUR.
Št. 007-467/2008/1
Ljubljana, dne 26. februarja 2008
EVA 2008-3111-0014
dr. Gregor Virant l. r.
Minister
za javno upravo

AAA Zlata odličnost