Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008

Kazalo

898. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek, stran 2289.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 18. seji dne 21. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek
1. člen
S tem odlokom so določene spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek (Skupščinski Dolenjski list št. 12/85, Uradni list RS, št. 4/97, 73/00, 38/06 in 70/07).
2. člen
Dopolni se 4. člen odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek (SDL št. 12/85) tako, da se za zadnjimi navedbami parcelnih številk, doda besedilo, ki se glasi:
»Na območju zazidalnega načrta je znotraj obstoječih objektov dopustna sprememba namembnosti le-teh, za namen že obstoječih dejavnosti. Pri načrtovanju objektov (dozidave, rekonstrukcije ...) so dopustne tolerance do 5% volumna.
Površine na vzhodni strani objekta TA-BU so lahko predvidene za manipulativne in parkirne površine pod pogojem, da se na zemljiščih s parc. št. 1067/4, 1067/126 in 1075/16, k.o. Leskovec, zagotovi koridor za javno prometno površino, v skladu z grafično prilogo, ki je sestavni del tega odloka.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2007-O502
Krško, dne 21. februarja 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost