Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008

Kazalo

890. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Borovnica, stran 2273.

Na podlagi drugega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) ter 22. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08) je Občinski svet Občine Borovnica na 12. redni seji dne 28. 2. 2008 sprejel naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
1.
Občinski svet Občine Borovnica ugotavlja, da so v skladu s 37.a členom Zakona o lokalni samoupravi nastali razlogi za prenehanje mandata članu Občinskega sveta Občine Borovnica Aleksandru Habiču, ki je dne 19. 2. 2008 podal odstopno izjavo.
Mandat člana Občinskega sveta Občine Borovnica mu preneha z dnem 28. februarja 2008.
2.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2008-2
Borovnica, dne 28. februarja 2008
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost