Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008

Kazalo

902. Sklep o nakupu solastniških deležev nepremičnin parc. št. 285/1, parc. št. 285/4 in parc. št. 332/1, k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 2291.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 18. seji dne 21. 2. 2008 sprejel
S K L E P
o nakupu solastniških deležev nepremičnin parc. št. 285/1, parc. št. 285/4 in parc. št. 332/1, k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Občina Krško kupi solastniške deleže nepremičnin parc. št. 285/1 – ekstenzivni sadovnjak v izmeri 1361 m2, parc. št. 285/4 – njiva v izmeri 320 m2 in parc. št. 332/1 – travnik v izmeri 959 m2 vpisane v zemljiško knjižni vložek 1266, k.o. Stara vas.
II.
Nakup nepremičnin bo izveden v skladu s predpisi in po ocenjeni vrednosti 42,52 EUR/m2.
III.
Po izvedenih nakupih nepremičnin se na predmetnih nepremičninah ustanovi javno dobro v upravi Občine Krško.
IV.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 465-26/2005-O509
Krško, dne 21. februarja 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost