Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

305. Zakon o varstvenem dodatku (ZVarDod)
306. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-C)
307. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1A)
308. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2A)

MINISTRSTVA

309. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
310. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov odvetnika, odvetniške družbe ali notarja Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
311. Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah
312. Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov ter upravljanju evidenc pri organizacijah, odvetnikih, odvetniških družbah in notarjih
313. Pravilnik o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba, da lahko nastopa v vlogi tretje osebe
314. Pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila stranke
315. Pravilnik o določitvi seznama enakovrednih tretjih držav
316. Pravilnik o določitvi pogojev za obravnavo osebe kot stranke z neznatnim tveganjem za pranje denarja ali financiranje terorizma
332. Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

317. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
318. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dravograd
319. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mežica
320. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje
321. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem
322. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje
323. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur
324. Sporazum v zvezi s stavkovnimi zahtevami stavkovnega odbora reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

OBČINE

Brežice

325. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2008
326. Odlok o razglasitvi Kelharjevega hrama za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika
327. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih programov

Cerknica

328. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta

Novo mesto

329. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Romsko naselje Poganški vrh

Šempeter-Vrtojba

330. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lada v Šempetru pri Gorici

Vojnik

331. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 7a
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti