Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008

Kazalo

328. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta, stran 699.

V zvezi z ugotovitvijo Občinskega sveta Občine Cerknica na njegovi 6. redni seji, dne 20. 12. 2007, o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Cerknica pokojnemu Ivanu Švelcu, na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) je Občinska volilna komisija Cerknica na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (uradno prečiščeno besedilo, ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07) na 1. seji dne 17. 1. 2008
u g o t o v i l a,
da je mandat pokojnega člana občinskega sveta gospoda Ivana Švelca prešel na naslednjo kandidatko z liste kandidatov Slovenske ljudske stranke, SLS, v I. volilni enoti, in sicer na:
Nado SKUK, roj. 22. 5. 1955, Cerknica, Casermanova ulica 12, 1380 Cerknica, ekonomski tehnik, svetovalka PS v DZ RS.
Kandidatka je podala pisno izjavo, prejeto dne 14. 1. 2007, da sprejema mandat.
Št. 041-001/2008
Cerknica, dne 17. januarja 2007
Predsednica
Občinske volilne komisije Cerknica
mag. Eva Obreza l.r.
 
Člani:
Žiga Razdrih l.r.
Marinka Ivančič l.r.
Ljudmila Modic l.r.
Janez Kovačič l.r.
Janez Kovačič l.r.